Архив

На 30. 06. 2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА, заедно с Енергомонитор България, организира обучение за енергийни поддръжници по проект PowerPoor в Професионалната гимназия по електроника и автоматика, гр. София. Обучението за енергийни поддръжници се проведе в рамките на извънкласните занимания в края на учебната година, в него взеха участие над 60 ученици от горните класове и някои от техните учители. Обучението беше структурирано като серия от лекции, свързани с представяне на проект PowerPoor, понятието „енергийна бедност“; политиките на ЕС, насочени срещу енергийната бедност; енергийните характеристики на домакинствата; колективни иновативни действия срещу енергийната бедност; иновативно финансиране на инициативи за енергия, краудфъндинг.

Екипът на Енергомонитор България запозна аудиторията с възможностите за енергийно спестяване при домакинствата чрез използване на иновативната система за енергиен мониторинг в реално време Енергомонитор, като мека мярка в справянето с енергийната бедност.

Обучението завърши с провеждането на сертификационен тест за енергийни поддръжници. Повечето участници издържаха теста успешно и 56 ученика получиха сертификати за енергийни поддръжници и тениски с логото на проекта. За подпомагане извършването на проучванията и с цел повишаване информираността сред домакинствата, бяха предоставени безвъзмездно три комплекта за мониторинг на електроенергията Енергомонитор.

СЕА СОФЕНА е партньор по проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

В проект PowerPoor е заложено създаването на национална мрежа от сертифицирани енергийни поддръжници и ментори на енергийни общности, чиято дейност ще бъде координирана от няколко енергийни офиса и съгласувана с местните общини. Чрез дейността на тези поддръжници/ментори за информиране и подпомагане на енергийно бедните, гражданите ще бъдат поставени в основата на решението посредством постепенен преход от енергийно беден гражданин към информиран потребител и по-късно към активен потребител.

Проектът е инициатива на Националния технически университет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

 

Харесайте ни във Facebook