Архив

В рамките на проект SMARTEL, Европейската асоциация на електроинсталаторите (AIE) ще бъде домакин на четвъртата партньорска среща в гр. Брюксел. Представители на Университета в гр. Паневежис, както и членове на различни центрове за професионално обучение и НПО-та от Испания, Литва, Гърция и България ще се съберат на 26.04.2018 г., за да обсъдят отворените образователни ресурси в областта на технологиите за интелигентно измерване и домашна автоматизация, както и напредъка по отваряне на широко достъпен SMARTEL онлайн курс (MOOC) в услуга на електротехници, електромонтьори, строители и монтьори на енергийни съоръжения и инсталации. В курса ще залегнат вече разработените 6 учебни модула, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства и т.н.

Срещата е последна за партньорите, но през есента на 2018 година предстоят два демонстрационни семинара в Литва и Испания и 3 национални информационни дни в Белгия, Гърция и България, за които ще се публикува допълнителна информация.

За повече информация: www.smartel-project.eu

Харесайте ни във Facebook