Архив

През август 2017г. Интерактивната платформа за енергоспестяване START2ACT* бе разширена с първата глава от модулите за електронно обучение по енергийна ефективност. Е-обучението е един от многото инструменти, разработени от START2ACT, за да помогне на младите МСП и новосъздадените предприятия да пестят енергия и да намалят разходите си на работното си място, като повишат конкурентоспособността си.

Какво прави E-обучението на START2ACT уникален инструмент за насърчаване на енергийно ефективните поведенчески промени?

Онлайн курсът за електронно обучение, разработен от START2ACT, се състои от прости, динамични и практически модули, насочени към собствениците и служителите на малките фирми. Тази виртуална среда за електронно обучение предоставя на потребителите изключително интерактивна възможност да завършат кратки курсове за енергийна ефективност и да ползват различни варианти за пестене на енергия на работното място и у дома.

Е-обучението е изградено на база реални ситуации в действителен START2ACT офис, затова потребителите ще научат заедно с експертите и мениджърите, участващи в START2ACT, как да пестят енергия през работния ден и да предприемат подходящи мерки за енергийна ефективност вкъщи.

Структура на електронното обучение

Електронното обучение на START2ACT се състои от три модула:

  1. Енергийна ефективност на работното място въвежда основните положения за икономия на енергия за осветление, отопление, вентилация, климатизация, офис оборудване и други устройства.
  2. Енергийна ефективност у дома се фокусира върху практиките за пестене на енергия в дома и дава възможност за оценка на потенциалните икономии на енергия от електрически уреди
  3. Интелигентно управление на енергията е насочено към мениджърите на МСП и стартиращи фирми, като предоставя подходящи съвети за възлагане на поръчки, мониторинг и измерване, както и ангажиране на служителите за поведенчески промени към енергийно ефективна офис култура.

Модулите се делят на раздели и след завършване на модула потребителите имат възможност да проведат тест, за да получат сертификата за електронно обучение START2ACT

* Допълнителни характеристики на интерактивната платформа  за енергоспестяване START2ACT

START2ACT База данни

Базата знания е структурирано хранилище на наличните знания за енергийната ефективност в офис среда и дома, обединени от експерти на START2ACT. Информацията се представя по интерактивен и свободно достъпен начин.

Състезание за пестене на енергия

Състезанието предоставя мотивираща рамка за служителите от МСП да променят поведението си към енергийната ефективност чрез самооценка и партньорска проверка.

Интерактивна социална платформа  (в процес на разработка)

Платформата ще позволи на потребителите на различни услуги на STAR2ACT да се включат в комуникацията по темата за енергийна ефективност на работното място и у дома, като предоставят поддръжка и полезни съвети. Освен това платформата ще разполага с функцията „Попитайте експерта“.

 

Харесайте ни във Facebook