Архив

В периода 16-18 ноември 2016 година СОФЕНА организира и проведе 3-дневно специализирано обучение по енергийна ефективност на служители от общинска администрация Сандански в с. Черневци, област Габрово.
В рамките на учебната програма служителите от ОА Сандански се запознаха с добрите практики на община Габрово и обмениха опит и информация в санирането на сгради, ефективно улично осветление и зелени обществени поръчки.

Служителите от ОА Сандански посетиха ОДЗ „Слънце“ – първата общинска сграда в България, сертифицирана като сграда с близко до нулевото потребление на енергия, както и административната сграда с фотоволтаично покритие на стените на Областната управа на Габрово.

Харесайте ни във Facebook