Архив

На 26-27 октомври 2016 година в Будапеща, Унгария, се проведе първата работна среща на партньорите по проект START2ACT по програма ХОРИЗОНТ 2020. Целта му е намаляване на енергийното потребление в сградите, като се фокусира върху поведението на потребителите в ежедневния им живот чрез действия на работното им место. Основна сфера на интервенция е офис оборудването, чието потребление на енергия от бизнеса към момента възлиза на 15% от общото потребление, а до 2020 г. се очаква да се удвои в ЕС.

Целева група са стартиращи и млади МСП и съответно професионалистите и младите предприемачи в тях. На предприемачите и служителите на фирмите ще бъдат предоставени персонализирани услуги и решения за въвеждане на промени, които не изискват средства или имат ниска цена, но ще спестят енергия и ще намалят разходите на офиса.

Стартиращите и млади МСП, заявили интерес да се включат в проекта, ще бъдат консултирани, ще бъдат поканени да се обучават, да присъстват на бизнес закуските и на организираните събития и конференции. Участието им е безвъзмездно, като те ще могат да се възползват от всички инструменти, база данни, разработени програми и наръчници за консултация и обучение по проекта в превод на български език.
Допълнителна информация може да получите на сайта на START2ACT на английски език: http://www.start2act.eu/, както и на български език: http://bg.start2act.eu/

Харесайте ни във Facebook