Архив

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XII Национална конференция „Интелигентни градове и региони- интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се проведе на 6-и Декември 2016г. в зала „Сердика“, Хотел „Балкан“ гр. София. Целта е да се насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близки до нулевото енергийно потребление и чист въздух, както и интелигентните региони с иновативни подходи за оползотворяване на отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

Конференцията включва и демонстрационна част. Ще бъдат представени съвременни, високотехнологични начини за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон, както и мобилна лаборатория за изпитване качеството на въздуха, измерваща в реално време и демонстарция възможностите на система за управление качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсяванията.

За осма поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите в Лига „Биомаса“ и Лига „Слънчева енергия“ на Българската Шампионска ВЕИ лига, състезаващи се със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на децентрализираната енергетика, разпределената енергия, енергия от отпадъци и сгради с близко до нулевото енергийно потребление.

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме лично да посетите събитията, както и да посочите ваши експерти, които да се включат в конференцията и дискусиите. Очакваме да потвърдите участието си в конференцията на тел./факс: 032/ 62 57 54 или e-mail: office@eap-save.eu

Предварителната програма и регистрационната форма могат да бъдат изтеглени от страницата на АБЕА

Харесайте ни във Facebook