Архив

На 25 септември 2014 година в град Пирея, Гърция, се проведе финалната конференция по проект ТРЕЙС – „Транснационално сътрудничество за подобряване на енергийните характеристики и ефективност на сградите“, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Конференцията беше организирана от водещия партньор на проекта – община Пирея и се състоя в залите на Камарата на търговията и промишлеността. На събитието присъстваха всички участници в консорциума на TRACE, който обединява 13 партньори от 9 страни, както и представители на местния бизнес и на градската общинска администрация. Приветствие към участниците отправи г-н Александрос Аргоуделис, заместник кмет по технически услуги и инфраструктурни мрежи на община Пирея.

Всеки от партньорите представи резултатите от извършените проучвания, анализи и изследвания по основните теми, включени за разглеждане в проекта. Подробно бяха дискутирани въпроси като „Ролята на териториалните администрации в ЮИЕ относно енергийните характеристики на сградите“, „Политическите инструменти за стимулиране на енергийно-ефективни инвестиции в сгради“, „Териториалните стратегии и политики за постигане на дългосрочните цели в сферата на енергийната ефективност в сградите“.
Участниците споделиха добрите практики относно подобряването на енергийните характеристики и ефективност на сградите и обобщиха съществуващите финансови възможности за реализиране на инвестициите в тази област.

По време на конференцията беше подчертана ролята на проект TRACE в насърчаване на международното сътрудничество между изследователските центрове и публичните администрации, както и значението на резултатите от него за подобряване на енергийната ефективност в сградите. Акцентът бе даден в общия принос на проекта за ускоряване на прилагането на всички необходими реформи и мерки за постигане на целите, заложени в Директива 2010/31 / ЕС (EPBD) и Програмата на ЕС Европа 2020.
Допълнителна информация и презентациите от конференцията са налични на сайта на проекта: www.see-trace.eu

Харесайте ни във Facebook