Архив

На 18 септември 2014 година, в присъствието на представители на министерства, посолството на Кралство Нидерландия в България, Столична община и други гости, ще се състои представяне на енергоспестяващи мерки и инсталации за използване на възобновяема енергия в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, изпълнени по европейския проект STACCATO, съфинансиран от Европейската комисия. Ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта, както и конкретната реализация на инсталациите и мерките.

През периода декември 2013 – септември 2014 година в ИСУЛ са приложени интегрирани мерки за енергийна ефективност, енергиен мениджмънт и използване на възобновяеми енергийни източници, Изградена е система за енергиен мониторинг и мениджмънт, която позволява дистанционен контрол и оптимизиране на работата на абонатните станции на болницата. Подменени са близо 800 термостатни радиаторни вентили като допълнение на мерките за пестене на топлинна енергия. На покривите са монтирани над половин декар слънчеви панели за подгряване на вода и за производство на електроенергия от слънцето. Слънчевата енергия осигурява допълнителна сигурност на някои жизнено важни системи в болницата, което е огромно признание за надеждността на енергията от възобновяеми източници. В болничните коридори е поставено светодиодно осветление, което намалява наполовина потреблението на енергия спрямо използваните до момента луминесцентни тела. Безвъзмездната помощ от проект STACCATO за УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ възлиза на стойност около 530 000 лева, като се очакват над 100 000 лева годишни икономии за болницата. Мерките ще послужат като пример за прилагане и в други болнични заведения и обществени сгради.

От тук може да изтеглите: Покана Програма Прессъобщение

Медиите могат да ползват свободно снимки на инсталациите, които са публикувани на Фейсбук страницата на Агенцията:

Фейсбук страница на СОФЕНА

Харесайте ни във Facebook