Архив

Представяне на проект ENTRANZE и опита на други европейски страни към сгради с близко до нулево потребление на енергия, д-р инж. Здравко Георгиев, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

Изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия в България. Към дефиниция и пътна карта, д-р арх. Здравко Генчев, ЕНЕФЕКТ

Зелена архитектура и сгради с почти нулево потребление на енергия, арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България
Политики и сценарии за обновяване на сградния фонд в България. Резултати от изпълнение на проект ENTRANZE, д-р инж. Здравко Георгиев, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

PassREg и EuroPHit – концепция за пасивна сграда за нови сгради и реновиране на съществуващи, д-р Драгомир Цанев, ЕНЕФЕКТ
STACCATO – Устойчиви технологии и комбинирани подходи на общинско ниво, арх. Антоанета Йовева
MILD HOME – Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево енергийна сграда за нашето зелено екоселище, д-р инж. Ирина Терзийска, Европейски институт по труда

Харесайте ни във Facebook