Архив

Заключителна конференция по проект ENTRANZE: Обновяване на сградния фонд в България. Представяне на сценарии и политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия

Проект ENTRANZE се изпълнява с подкрепа на Европейската комисия в рамките на програма Интелигентна енергия – Европа. Ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта в България – сценарии за потреблението на енергия в сградния фонд в зависимост от изпълнението на политики за стимулиране на реновирането на сградния фонд. Сценариите са с хоризонт до 2030 година и дават добра нагледна представа за необходимите стимули, финансови средства и очаквани резултати в зависимост от предприетите действия на национално ниво.

Разработените сценарии с в резултат на задълбочен анализ на статистическите данни за сградния фонд в жилищния сектор, оценка на нежилищния сграден фонд и на типовете мерки за обновяване, както на сградната обвивка, така и на инсталациите в сградите. Моделът е разработен от Техническия университет във Виена в сътрудничество с Политехническия университет в Милано и включва оценка на разходите за финансиране на обновяването.
Ще бъдат обсъдени също така демонстрационни проекти, които се реализират в България и имат за цел да представят добри практики и механизми за насърчаване на процеса на преминаване към сгради с почти нулево потребление на енергия. Като част от конференцията е предвидено представяне на разработвания в момента от дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” на МИЕ Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, за което очакваме потвърждение.

Участието в семинара е безплатно. Моля изпратете регистрационната форма в приложената програма на събитието до 02.06.2014 г.

Програма и регистрационна форма

Харесайте ни във Facebook