Архив

На 17 и 18 февруари 2013 г. се състоя годишната среща на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА. СОФЕНА представи напредъка по проект ENTRANZE – Политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в Европа. Интерес предизвикаха резултатите от изпълнението на проект STACCATO – Устойчиви технологии и комбинирани подходи на общинско ниво. В качеството си на председател на ТК79 Електроенергетика на Българския институт по стандартизация, Здравко Георгиев запозна присъстващите с дейностите на комитета на международно ниво за интелигентни мрежи и градове, енергиен мениджмънт, качеството на електроснабдяване и други. Летисия Виейра, стажант в СОФЕНА, представи проекта си в Университета Пасо Фундо в Бразилия за качеството на атмосферния въздух.

Програма на срещата: pdf

Харесайте ни във Facebook