Архив

Пловдивски панаир, Прес-клуб, гр. Пловдив
28 – 29 Март 2012, 09.00 часа.

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ), съвместно с Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) организира семинар-обучение за общински експерти на тема „Подкрепа на енергийната ефективност в жилищния сектор”. Семинарът ще се проведе на 28 и 29 март 2012 г. в рамките на Изложение на общините в Международен панаир Пловдив. Лектори от РЕЦ съвместно с български експерти ще представят европейската и национална политика и законодателство в областта на жилищния сектор и ролята на общините. Ще бъдат разяснени съществуващите финансовите инструменти и механизми за реновиране на жилищния фонд. Експерти от Българската жилищна асоциация и Софийска енергийна агенция (СОФЕНА) ще представят технологиите за обновяване и управлението на проекти в тази област, както и подходите за планиране на общинско ниво и участие на гражданите.

Български общини ще споделят своя практически опит във връзка с изпълнение на ангажиментите си по отношение на популяризиране на енергиспестяващите мерки и използване на възобновяеми енергийни източници в домакинствата като членове на Конвента на кметовете и спазване на националните изисквания залегнали в Закона за енергийна ефективност и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Обучението ще бъде безплатно, като на участниците ще бъде издаден сертификат. Официалният език ще е български, като е осигурен симултанен превод за лекциите на английски, обеди и кафе-паузи по време на семинара.
Семинарът се провежда в рамките на проект „Обучение за реновиране на Европа – Trainrebuild”, финансиран от програма „Интелигентна енергия” на Европейската Комисия.
http://www.trainrebuild.eu/

Предварителната програма на семинара може да изтеглите от тук: Програма

Харесайте ни във Facebook