Архив

Домакин на обучението беше Енергийна агенция Пловдив и Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА. Приветствие направи инж. Юлий Славов от Клъстер „Зелена синергия“, като изтъкна значимостта на мерките, които се предприемат за устойчиво енергийно развитие. Демонстрирано беше приложението на инфрачервената термодиагностика за откриване на дефекти в изолацията и сградните конструкции. Проведе се дискусия за ролята на биомасата и екологичния фактор на различните видове горива.

Това беше последното обучение в рамките на европейския проект, като общият брой на преминалите през обучението и получили сертификат е 62. Елементи от разработеното обучение по енергийна ефективност е залегнало в някои от обучителните програми на Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Университетът разполага и с модерна лаборатория за интелигентна активна и пасивна термодиагностика.

Харесайте ни във Facebook