Архив

На 05.12 и 06.12.2007 г. в София ще се проведе Третата национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции АБЕА на тема :

ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ И МСП.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ

В рамките на първия ден на Конференцията ще бъдат изнесени доклади на теми Финансиране на общински енергийни проекти и Добри практики за устойчивите енергийни проекти. На втория ден ще бъде проведен регионален семинар/конференция “Устойчиви енергийни проекти за местно икономическо развитие” по проект SEIPLED за изготвяне на проекти на общини и МСП, финансирани от Структурните фондове на ЕС, по който координатор от българска страна е Софийска енергийна агенция-СОФЕНА. На него ще бъдат представени интегрирани проекти, при които чрез устойчиво енергийно развитие се форсира местното икономическо развитие (нови работни места, нови предприятия) в дългосрочен план. Конференцията ще завърши с постерни презентации под егидата на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. На нея ще бъдат представени реализирани вече проекти за енергоефективни системи и изделия за ЕЕ, ВЕИ и Екология, финансирани от Националния иновационен фонд и др. източници.

Тук може да изтеглите следните документи:

Покана за участие Програма Регистрационна форма Форма за резервиране на хотел

За участници в постерната сесия: Информация Покана Регистрационна форма

Харесайте ни във Facebook