Архив

В началото на септември TRAPEN внедри в Gujarat Cement Works, циментова завод в Kovaya, India микропроцесорна система MILLCONT 2 за управление на процеса смилане в едностадийна циментова мелница. Заводът разполага с две валцови мелници за смилане на суровините с производителност по 500 t/h, две пещи с производителност по 8000 t клинкер на денонощие и четири топкови мелници с производителност по 150 – 160 t/h. Годишното производство на завода надхвърля 5 милиона тона цимент.
Монтажът на системата MILLCONT 2 на ІV циментова мелница беше извършен от специалисти на фирмата още първия ден. На другия ден бяха монтирани датчиците за натоварване на първа и втора камера и подсъдинени сигналите за контрол и управление към PLC в централната командна зала. Настройката на цифровите филтри за обработка на сигналите от датчиците се извърши в нормален режим на работа на мелницата. На следващия ден след незначителни корекции в настройката на цифровите филтри системата беше пусната в автоматичен режим на работа. Изпробвани бяха три структури на автоматична работа, при което бяха определени оптималните настройки на регулатора. Първоначалните наблюдения за работата на системата показаха, че производителността на мелницата се увеличава с около 20%.
Проведен беше и курс с техническия персонал общо по оптимална настройка на цифрови системи за автоматизация и конкретно за настройката на микропроцесорната система MILLCONT 2.
Очаква се в най-скоро време фирма TRAPEN да получи поръчки не само за автоматизация на останалите 3 циментови мелници в Ковая, а и за други заводи както на Gujarat cement (14 милиона тона годишно производство), така и на Grasim cement (17 милиона тона).

Харесайте ни във Facebook