Архив

LIFE-BECKON стимулира и насърчава развитието на енергийни общности в цяла Европа чрез разработване и предоставяне на всеобхватни механизми за подкрепа за публични органи, организации и местни групи за действие, за да ги подготви и улеснив процеса на създаване на енергийни общности. Проектът включва Ръководство и Бюро за техническа помощ, програма за изграждане на административен капацитет чрез подхода за обучение на обучителя с цел повишаване на знанията на заинтересованите страни и онлайн платформа за обслужване на гражданите (т.н. обслужване „на едно гише“).

В рамките на проекта ще бъдат проведени пилотни проекти в 3 общински района, които включват гр. Авила (Испания), гр. София (България) и гр. Копенхаген (Дания). Прилагането на механизма и добрите практики ще бъдат разпространени в повече от 30 институции на местната власт в рамките на 2-годишната продължителност на проекта.

Очакваните ползи включват инвестиции, надхвърлящи 38 милиона евро, спестявания на първична енергия от 20 GWh/г., производство на възобновяема енергия от 12 GWh/г., намаляване на емисиите на парникови газове с 4500 tCO2/г. до края на проекта с очаквано нарастване на стойностите през следващите 5 години.

Консорциумът включва 8 партньора от 7 европейски страни, включващи необходимия обхват експерти. LIFE-BECKON е получил подкрепата на повече от 90 организации чрез писма за подкрепа от общини, енергийни агенции, публични органи, асоциации и малки и средни предприятия.

Списък на партньорите:
R2M Solution – Испания; Diputacion de Avila – Испания; Climate Alliance – Германия ; Tampere University of Applied Science – Финландия, City of Copenhagen – Дания, WEGLOBAL – Италия, European Network of Living Labs-Белгия и екипът на СОФЕНА – България.

Проектът се изпълнява в рамките на програма „LIFE“ на Европейския съюз
Харесайте ни във Facebook