Архив

Ако сте гражданин, представител на община или на бизнеса в България и имате нужда от подкрепа за вашия проект или идея за създаване на енергийна общност, екипът на СОФЕНА е тук, за да ви помогне!

Нашата мисия е да направим енергийния сектор по-достъпен чрез дейности и инструменти за иновации, привличане на обществената ангажираност и участие, споделяне на знания и най-добри практики за насърчаване и подкрепа на създаването на енергийни общности.

Ние сме готови да отговорим на вашите въпроси относно:

1. Законодателна рамка за създаване на енергийни общности;

2. Финансови схеми за подпомагане на тези дейности на местно и национално ниво;

3. Технически въпроси и модели и материали за изграждане;

4. Добри практики на национално и европейско ниво;

5. Монтиране на соларни панели или друго оборудване за производство на възобновяема енергия;

6. Подходи на Train-the-Trainer за създаване на капацитет на различни механизми за изграждане на енергийни общности.

7. Как да използвате платформата за обслужване на едно гише за насърчаване на енергийните общности в Европа и др.

Можете да:

следите нашата уеб страница и фейсбук страница за повече информация относно събития и работни срещи по темата или да се свържете с нас на: office@sofena.com или taobeckon@sofena.com.

Информация за дефинициите за енергийните общности в ЕС и у нас може да намерите в следната презентация:

Харесайте ни във Facebook