Окончателното издание  на Предизвикателството за пестене на енергия на  START2ACT продължава до 15 февруари 2019 година.

Имате един месец, за да спечелите нашите награди и да бъдете популяризирани в нашите мрежи, като разширите целевата си аудитория с хиляди нови лица.

В същото време искаме да споделим творческите идеи за енергоспестяващи действия, приложени от победителите през  ноември и декември 2018 г.

Един зелен говорител на телефон Bamboustics  – ще отиде в румънската компания Tro GO scooter sharing /за споделяне на скутери/, която популяризира интелигентни системи за мобилност с е-скутер, за да намали емисиите на парникови газове и да спести енергия с помощта на кинетични енергийни системи за възстановяване.

Друг говорител на Bamboustics ще бъде изпратен в Министерството на текстовете от Холандия, чиито служители демонстрират поведение  за енергийна ефективност чрез придвижване с велосипед до офиса.

Какъв е тайният елемент за енергийна ефективност във вашия офис? Покажете ни и спечелете подобни награди или  интелигентен Енергомонитор! Изпратете вашите снимки или видеоклипове на info@start2act.eu  или използвайте хештага # S2Achallenge, за да покажете вашите практики за спестяване на енергия във Facebook или Twitter.

В допълнение, останете на линия, тъй като скоро ще споделим идеите на нашите победители относно съветите за пестене на енергия и въздействието на START2ACT върху техните бизнес дейности.

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София.

 

Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

 

За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

 

Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

 

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

 

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да посетите събитието.

В периода 12-16.11.2018 г. във Варшава, Полша бе организиран семинар в рамките на EUKI – Academy,  за обучение и стратегии в управление на сътрудничеството по модела  Capacity WORKS.

Под професионалното ръководство на Стефан Фридрихс участниците от България, Литва, Гърция, Кипър, Люксембург, Германия и Полша научиха за модела Capacity WORKS и неговите 5 елемента: Стратегия, Сътрудничество, Управленска структура, Обработка и Обучение и иновации.

Много предизвикателства в управлението на проектите бяха обсъдени и анализирани чрез модела Capacity WORKS.

Създадените работни групи по всеки от 5-те елемента определиха различни спънки, предизвикателства и заплахи в изпълнението на представените проекти от програма EUKI и чрез ролеви игри и обсъждане на реални проблеми, бяха изтъкнати работещи решения за преодоляване на тези проблеми.

Бяха открити и много общи черти, и характеристики на проектите, като така се постави и основа за добро сътрудничество между проектите.

В рамките на семинара, всеки участник имаше възможността да представи своя проект по иновативен и атрактивен начин.

СОФЕНА работи по един проект по програма EUKI – Общински енергиен мениджмънт в сътрудничество с KSA, EnerGap и KREA.

Проектът беше представена от Диана Галева от СОФЕНА и Леони Гротус – от KSA.

Ето някои снимки.

За повече информация може да посетите: ©EUKI/GIZ, @EUKI_Climate , или www.euki-mem.eu.

Предизвикваме Ви да покажете какви са навиците Ви в офиса да пестите енергия!

ЗАЩО?

За да рекламирате вашия стартъп или МСП в целия ЕС и да спечелите страхотни награди!

Ще раздадем  4 говорителя за мобилен телефон  Bamboustics и комплект интелигентен Energomonitor ! 

Колкото по-рано се включите в надпреварата, толкова по-големи са шансове да спечелите.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО?

Чрез  три стъпки покажете как пестите енергия в офиса:

  1. Направетеснимка или видео!
  2. Опишете с няколко изречения!
  3. Изпратете ни ги на адресinfo@start2act.eu или на @START2ACT на Facebook или Twitter, като ползвате #S2Achallenge.

Побързайте, конкурсът вече е обявен!

Състезанието вече започна, ще има само 4 месечни награди и финална награда в края (общо 5 шанса) със срок до 15 февруари 2019 г.

Датите на месечните награди са, както следва:

30 ноември 2018 г. – 1-ви Bamboustics

14 декември 2018 г. – 2-ри Bamboustics

31 януари 2018 г. – 3-ти Bamboustics

15 февруари 2018 г. – 4-ти Bamboustics и една основна награда „Енергомонитор“

Краен срок за предложения – петък, 15 февруари 2019 година.

За повече подробности: http://bg.start2act.eu/online-energy-saving-platform/energy-saving-competition

Не се отпускайте, това е вашият шанс в START2ACT!

Следвайте ни във Facebook и Twitter за повече информация как да пестим енергия.

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“,  организират информационен ден по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизацията на дома, който ще се проведе на 29.11.2018 г. в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, ет. 2, зала 3 на Дом на науката и техниката.

 

На събитието участие ще вземат представители на центрове за професионално обучение от цялата страна, както и преподаватели от учебни заведения и различни експерти и специалисти в сферата на домашната автоматизация.

 

Основна тема на събитието ще бъде представяне на разработените в рамките на проекта, осъществен по програма Еразъм +, онлайн курс и учебни материали, които са иновативни и включват последните новости в областта на сградната автоматизация.

 

В следобедната сесия ще се дадат подробни насоки и информация за работа с онлайн версията на всчики 6 учебни модула и онлайн курс на български език, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства, които са общодостъпни и  онлайн на: https://www.openlearning.com/courses/smartel-mooc-bg-version-/homepage.

 

Повече информация относно предстоящото събитие може да получите от уеб страницата на проекта: www.smartel-project.eu или да се обърнете директно към служителите на СЕА СОФЕНА на тел.: 029434401 или на имейл: office@sofena.com.

 

Участието в информационния ден е безплатно!

 

В периода 03.09.-05.09.2018 г. в гр. Марибор се проведе втората работна среща по проект „Общински енергиен мениджмънт“. Домакините от словенската енергийна агенция ENERGAP, представиха добре практики за въвеждане на енергиен мениджмънт в общински детски градини и училища в града. На срещата бяха обсъдени избраните общински сгради от България, Словения, Литва и Германия, които в рамките на предстоящата една година ще се опитат да постигнат минимум 10% енергийни спестявания от отопление и ел. енергия, чрез въвеждане на енергиен мениджмънт в тях. Подходите в четирите страни-партньори се различават в своята методология, но общата законова европейска рамка, позволява изработването на идентична база за сравнение и отчитане на постигнатите резултати. Общинските сгради, включени в проекта от България наброяват 20, като сред тях има детски градини, училища, ДКЦ-та и общински административни сгради. Подробен списък на сградите ще бъде публикуван допълнително на страницата ни.

На 19.06.2018 г., в конферентната зала на Столична община, на ул. „Париж“ №1 се проведе работна среща със заинтересованите страни по проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together) на тема „Интелигентни решения за енергийна ефективност при обновяване на обществени и жилищни сгради“.

Проектът е финансиран по Схема „Интелигентни градове и общини“ на Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020″ на Европейския съюз.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките за приложение в централните райони на Столична община. По примера на град Лион ще бъде разработена система за енергиен мониторинг на детска градина в район Оборище, където ще бъде направена оптимизация на системата за отопление и ще бъде инсталирана фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди. Опитът на градовете Виена и Мюнхен в организирането на събития за информиране на заинтересованите страни ще бъде приложен за организиране на информационен ден, интензивна лаборатория за интелигентни мерки и създаване на стандартизационен документ за устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради. „Енергиен център София“ представи дейностите на Община Асеновград по проект SmartEnCity, който се изпълнява също по програмата за интелигелигентни градове и общности.

Силвия Ангелова от „Областния информационен център“ на София представи възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Обсъдена беше и практиката на националния фонд за енергийна ефективност, като беше изтъкната важността на мерките за енергиен мениджмънт за осигуряване на устойчивост на резултатите по отношение на икономиите на енергия и комфорт в сградите.

Консорциумът, изпълняващ дейностите по проекта, включва общо 30 партньорски организации от осем европейски страни, сред които: водещи градове Лион, Мюнхен и Виена, градове – последователи Сантяго де Компостела, София и Венеция и градове – наблюдатели Киев и Йокохама, подкрепени от европейски изследователски и академични организации, и представители на международния бизнес от секторите енергетика, градска мобилност, информационни и комуникационни технологии.

Целта на проекта е да подпомогне идентифицирането, разработването, тестването и прилагането на нови интегрирани „интелигентни“ решения в пет области: (1) изграждане на т.нар. „живи лаборатории“ за ангажиране на заинтересованите страни и гражданското общество, (2) отопление и използване на възобновяеми енергийни източници за ниско-енергийни области, (3) ремонти на сгради публична и частна собственост за подобряване на енергийната ефективност, (4) платформа за управление на интелигентни бази данни и интелигентни услуги за интегрирани инфраструктури и (5) е-решения за постигане на устойчива мобилност.

В резултат на проекта ще бъдат създадени условия за трансфер на добри практики и интелигентни решения от градовете Виена, Мюнхен и Лион, което ще насърчи и подобри изпълнението на политиките за енергийна ефективност и мобилност на град София. Също така ще бъдат разработени Рамков план за действие, Пътна карта за интелигентен град и Каталог „Интелигентни градове“. Идентифицираните интелигентни решения ще бъдат обединени в Интегрирана стратегия за прилагането им в определени градски райони на Столична община.

 

Харесайте ни във Facebook