На 26 ноември 2015 от 11 часа в БТА се проведе пресконференция по повод стартиране на обучения за общински и държавни служители в областта на енергийната ефективност. Обученията се организират с подкрепата на Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на ФМ на ЕИП 2009-2014г. Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за ЕЕ и ВЕ“. Проект „Повишаване на административния капацитет на държавни и общински власти при прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Софийска енергийна агенция СОФЕНА в партньорство с ИНТЕРТЕК ВА ЕООД е сред одобрените проекти по Грантовата схема. Прочетете още

На 10.07.2015 г. се проведе първата работна среща по проект „Климатична купа за европейски предприятия“, която постави началото на същинската фаза на състезанието за пестене на енергия на работното място в малки и средни предприятия от цялата страна. На срещата присъстваха почти всички включили се до момента фирми от страната, които имаха възможност да се запознаят в детайли с възможностите, които предлага този проект за тях. Прочетете още

На 28 април 2015 година официално стартира набирането на участници в европейското състезание Климатична купа за европейски предприятия. България е една от 10-те европейски страни в които ще се проведе кампания за пестене на енергия в малки и средни предприятия (МСП). За престижните национални и европейски отличия могат да се състезават МСП, които разполагат с офисна площ, където не се осъществява производство и се измерва разходът на енергия. В продължение на една година персоналът на предприятието ще бъде мотивиран да пести енергия, а СОФЕНА ще съдейства за осъществяване на организационни и технически мерки за постигане на по-добри резултати. Предприятията имат достъп до безплатния инструмент за мониторинг и анализ на енергопотреблението – интерактивна енергоспестяваща сметка: enerspot.com . Прочетете още

Проектът CITyFiED е финансиран от ЕК за разработване на демонстрационен проект в рамките на FP7 – SMART CITIES 2013. Инициативата е доброволна и включва градове и организации извън проектния консорциум, които се интересуват от резултатите от проекта и имат готовност да споделят опит и добри практики за развитие на концепцията на интелигентни градове в Европа.

Повече информация за проекта е публикувана на следния Интернет адрес: http://www.cityfied.eu/

На 25-28 март 2015 г. Германо-българската индустриално-търговска камара организира посещение на енергоефективни сгради и срещи с проектанти, неправителствени и бизнес организации с цел запознаване с практиките на устойчиво строителство и реновиране на сградния фонд в Германия. Посетени бяха следните обекти в Берлин:

  • Технологичен парк Адлерсхоф и кампуса на Берлинския Хумболтов университет
  • Обновени многофамилни панелни жилищни блокове в кварталите Марцан и Хелерсдорф в Берлин
  • Център за възобновяеми енергии Херман Шеер в град Еберсвалде
  • Административен център Paul-Wunderlich-Haus
  • Нова сграда на Федералното министерство на образованието и науката
  • Основно училище Хоен Нойендорф – енергийно положителна училищна сграда

За повече информация за Експортната инициатива „Енергийна ефективност“ и други инициативи на камарата, посетете сайта: http://bulgarien.ahk.de/bg/

Снимки от обектите са публикувани на Фейсбук страницата на СОФЕНА: Снимки от посетените обекти

СОФЕНА беше гост на срещата, която се проведе на 21 март 2015 година в Народното събрание. Делегациите на 9 балкански държави обсъдиха енергийната сигурност и ефективност в Югоизточна Европа на среща в София. Обсъдени бяха общите насоки и конкретни действия за осигуряване на енергийна сигурност в региона.

Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ е учредена на 10 май 2014 г. в Букурещ на годишна сесия на председателите на парламентите на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.България ще поеме годишното председателство на ПСЮИЕ от юли 2015 година.

Семинарът ще се проведе на 12 март 2015 г. от 1400ч. в зала „Рила” на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, бул. „Цариградско шосе” № 147 в рамките на Индустриалната изложба, 11-13 март 2015 г.

СОФЕНА ще представи доклад на тема: Ролята на автоматизацията и информационните и комуникационните технологии за повишаване на енергийната ефективност

Докладът представя опитът на Агенцията в съвместно изпълнение на проекти за енергиен мениджмънт в София.

Програмата на семинара е публикувана тук: Програма

Наръчникът е създаден в рамките на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Прочетете още

Харесайте ни във Facebook