През август 2017г. Интерактивната платформа за енергоспестяване START2ACT* бе разширена с първата глава от модулите за електронно обучение по енергийна ефективност. Е-обучението е един от многото инструменти, разработени от START2ACT, за да помогне на младите МСП и новосъздадените предприятия да пестят енергия и да намалят разходите си на работното си място, като повишат конкурентоспособността си.

Какво прави E-обучението на START2ACT уникален инструмент за насърчаване на енергийно ефективните поведенчески промени?

Онлайн курсът за електронно обучение, разработен от START2ACT, се състои от прости, динамични и практически модули, насочени към собствениците и служителите на малките фирми. Тази виртуална среда за електронно обучение предоставя на потребителите изключително интерактивна възможност да завършат кратки курсове за енергийна ефективност и да ползват различни варианти за пестене на енергия на работното място и у дома.

Е-обучението е изградено на база реални ситуации в действителен START2ACT офис, затова потребителите ще научат заедно с експертите и мениджърите, участващи в START2ACT, как да пестят енергия през работния ден и да предприемат подходящи мерки за енергийна ефективност вкъщи.

Структура на електронното обучение

Електронното обучение на START2ACT се състои от три модула:

  1. Енергийна ефективност на работното място въвежда основните положения за икономия на енергия за осветление, отопление, вентилация, климатизация, офис оборудване и други устройства.
  2. Енергийна ефективност у дома се фокусира върху практиките за пестене на енергия в дома и дава възможност за оценка на потенциалните икономии на енергия от електрически уреди
  3. Интелигентно управление на енергията е насочено към мениджърите на МСП и стартиращи фирми, като предоставя подходящи съвети за възлагане на поръчки, мониторинг и измерване, както и ангажиране на служителите за поведенчески промени към енергийно ефективна офис култура.

Модулите се делят на раздели и след завършване на модула потребителите имат възможност да проведат тест, за да получат сертификата за електронно обучение START2ACT

* Допълнителни характеристики на интерактивната платформа  за енергоспестяване START2ACT

START2ACT База данни

Базата знания е структурирано хранилище на наличните знания за енергийната ефективност в офис среда и дома, обединени от експерти на START2ACT. Информацията се представя по интерактивен и свободно достъпен начин.

Състезание за пестене на енергия

Състезанието предоставя мотивираща рамка за служителите от МСП да променят поведението си към енергийната ефективност чрез самооценка и партньорска проверка.

Интерактивна социална платформа  (в процес на разработка)

Платформата ще позволи на потребителите на различни услуги на STAR2ACT да се включат в комуникацията по темата за енергийна ефективност на работното място и у дома, като предоставят поддръжка и полезни съвети. Освен това платформата ще разполага с функцията „Попитайте експерта“.

 

Бъдете готини и пестете енергия!

Тъй като времето става все по-топло и слънцето допринася за това, климатиците и електрическите вентилатори могат да доведат до невероятно повишаване на енергийните нужди на Вашия офис. Има стотици малки промени, които можете да направите, за да спестите енергия и разходи, както и да подобрите нивото на комфорт за вас и вашите колеги.

Всяка участваща компания ще получи стартов пакет за енергоспестяване START2ACT.

Как да вземете участие?

Направете снимка или филм с видеоклип до 3 минути и опишете действията, които вашият офис е предприел, за да намалите нуждата от охлаждане.

Публикувайте своите усилия в @START2ACT чрез #S2Achallenge или ги изпратете по имейл: info@start2act.eu.

Победителят ще спечели таблет Amazon Fire!

Предизвикателството ще приключи на 8 септември 2017 г. (петък).

За повече информация влезте в сайта на START2ACT „Лятно предизвикателство“ http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition!

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА има удоволствието да  покани стартиращи и млади МСП да се възползват от предложението ни да проведем опростен енергиен одит на офиса Ви, като безвъзмездна помощ за намаляване на разходите за енергия и реализиране на зелени покупки от фирмата Ви.  

Посещенията стартираме  от 14 август 2017 година.  

В съгласувано с Вас време нашите експерти ще посетят фирмата Ви, като за първата опознавателна среща е достатъчно не повече от час. Оказаната от нас консултантска услуга включва до 3 посещения на място за оглед и оценка на резултатите в рамките на 18 месеца.

Допълнително, Вие имате възможност да се възползвате от онлайн платформата за знания и от всички инструменти, разработени програми и наръчници за консултация, както и да се включите в електронно обучение по проекта Start2Act.

Очакваме Вашите заявки по електронна поща (office@sofena.com) и директно на нашите телефони (тел: +358 2 943 44 01; GSM: +359 898 398 108; +359 899 359 284).

Будапеща, Унгария, 29 юли 2017 г. 

През лятото на 2017 г. START2ACT стартира две нови безплатни дейности за подпомагане на енергийната ефективност за млади МСП и стартиращи фирми в деветте европейски страни. START2ACT има за цел да помогне на младите малки и средни предприятия да пестят енергия и да намалят разходите си на работното си място и да повишат конкурентоспособността си.

След работните закуски, организирани в цяла Европа, START2ACT започна да разкрива нови онлайн услуги и услуги за енергийна ефективност на място. Първата, която ще бъде предложена, е Базата знания, която представлява безплатен онлайн център за енергийна ефективност, достъпен за всички чрез уебсайта на проекта. Освен това, START2ACT започна сесии за обучение и наставничество, съобразени със специфичните нужди на младите МСП и нововъзникващите бизнеси, съответно.

Базата знания

Базата знания служи като онлайн инструмент за теми, свързани с енергийната ефективност. Учебната програма на базата е разделена на секции според типа бизнес (МСП или стартиращ бизнес) и вторични категории (управител или служител на МСП, собствен офис или споделен офис за новосъздадени фирми). Учебният материал покрива ключови области, вариращи от отопление / охлаждане на офиси до осветителни системи, до стратегиите за ефективно измерване и наблюдение за проследяване на енергийната консумация на офиса.

Използвайки Базата знания, младите фирми ще получат общ поглед върху мерките и възможностите за финансиране, които могат да им помогнат да подобрят своята енергийна ефективност на работното място. Цялата информация е специфична и за отделните страни, тъй като Базата знания е пригодена за участващите в START2ACT.

Консултантски услуги за МСП и менторинг за новосъздадени фирми

За по-нататъшно подпомагане на младите фирми с прилагането на мерки за енергийна ефективност, проектът предлага два вида подкрепа на място: консултантски услуги за млади МСП и менторинг за стартиращи фирми. Докато консултациите за МСП ще бъдат проведени в техните офиси, новосъздадените фирми ще могат да се срещнат с опитни обучители на START2ACT в инкубатори и споделени работни помещения.

Гъвкавата модулна и дискусионна структура на наставнически сесии за стартъпи дава възможност на обучаващите и участниците да достигнат до персонализирани решения. По време на сесиите бизнесът ще може да проучи наличните инструменти за енергийна ефективност, обхвата на потенциалните им енергоспестявания и различните методи за включване на спорадични действия в устойчива офис култура. Тези сесии „лице в лице“ са разработени, за да помогнат на компаниите да подобрят своята енергийна политика, без да се налага провеждането на продължителни изследвания или да инвестират в скъпи услуги от трети страни.

Кои сме ние

Консорциумът START2ACT е група от международни експерти по енергия и предприемачество, които обединиха усилията си, за да направят малките предприятия по-екологични и енергийно по-ефективни чрез поведенчески промени с подкрепата на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Той се състои от 11 партньора от Белгия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Холандия, Полша, Румъния, Словакия и Обединеното кралство.

За повече информация за проект START2ACT, моля посетете  http://bg.start2act.eu/

 

 

Уважаеми Дами и Господа,
Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в качеството им на подкрепящи структури на Споразумението на Кметовете имат удоволствието да Ви поканят на Черноморски дни на интелигентната Енергия, организирани по инициатива на областна администрация – Варна и като част от Европейската седмица на устойчивата енергия 2017 г. (EUSEW).
Черноморските дни на интелигентната енергия ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна. Съ-организатори на събитието са Националното сдружение на общините в Република България, Софийска енергийна Агенция, Черноморски изследователски енергиен център, Технически университет – Варна и Институт за нулево енергийни сгради.
Основната цел на Европейската седмица е да повиши информираността за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. В този контекст, под формата на бизнес закуска, семинари, дискусии и работни срещи, Черноморските Дни ще дадат среща на бизнеса, местните власти и централни институции, улеснявайки взаимния диалог и сътрудничество в полза на прилагането на новаторски начини за повишаване на енергийната ефективност и опазване на климата и околната среда; ще популяризират постиженията на местните общности в постигането на целите за по-добър и енергийно независим живот; ще позволят представянето на устойчиви енергийни технологии и образци; и не на последно място – ще дадат поле за обмен на идеи и информация за финансови и технологични инструменти, които са в помощ на бизнеса и местните власти в прилагането на мерки за приспособяване към климатичните промени.
С подробната програма на събитието, както и местата на провеждане можете да се запознаете от прикачения файл. Energy_Days_agenda_21_22_06_Final (002)
Поканата е придружена и от регистрационна форма, която моля да ни изпратите попълнена на електронен адрес: energy@ubbsla.org до 19.06.2017 г. Energy_Days_registration form

Участието е безплатно!

На 07.03.2017 г. се състоя втората среща по проект SMARTEL в гр. Валенсия, Испания. Участниците представиха презентации във всяка сесия, като разгледаха аспекти от завършените и предстоящи дейности по проекта. По време на срещата имаше активни дискусии, които дадоха възможност на консорциума да обсъди напредъка на изпълнените вече задачи и да изясни въпроси, свързани с предстоящите дейности, както и да вземе решения с консенсус. Срещата приключи с обобщение на първия семестър на проекта и кратко представяне на предстоящите задачи и дейности. Участниците оцениха качеството на срещата, като използваха формуляр за оценка.

В периода 16-18 ноември 2016 година СОФЕНА организира и проведе 3-дневно специализирано обучение по енергийна ефективност на служители от общинска администрация Сандански в с. Черневци, област Габрово.
В рамките на учебната програма служителите от ОА Сандански се запознаха с добрите практики на община Габрово и обмениха опит и информация в санирането на сгради, ефективно улично осветление и зелени обществени поръчки. Прочетете още

На 26-27 октомври 2016 година в Будапеща, Унгария, се проведе първата работна среща на партньорите по проект START2ACT по програма ХОРИЗОНТ 2020. Целта му е намаляване на енергийното потребление в сградите, като се фокусира върху поведението на потребителите в ежедневния им живот чрез действия на работното им место. Основна сфера на интервенция е офис оборудването, чието потребление на енергия от бизнеса към момента възлиза на 15% от общото потребление, а до 2020 г. се очаква да се удвои в ЕС. Прочетете още

Харесайте ни във Facebook