Сред дейностите, заложени по проект МЕМ, са организиране на поредица от обучения за служители на общинската администрация, както и на ползватели на сгради – общинска собственост.

Като пилотен, проектът, цели внедряване на ОEM чрез повишаване капацитета на общинските служители и натрупване на опит в участващите общини по отношение на управлението на енергия в сградите.

Прилагането на систематичен общински енергиен мениджмънт (ОEM) допринася в голяма степен за дългосрочно спестяване на енергия и управление на сгради и съоръжения общинска собственост.

Във връзка с изпълнението на проект „Общински енергиен мениджмънт“ на територията на Столична община, на 31.01.2019 г., се проведе първото обучение на общински служители и експерти в Зала 1 на Столична община, на ул. „Париж“ № 1, гр. София.

На място, със заинтересовани представители на общината бяха обсъдени теми, обхващащи пестенето на енергия в сгради общинска собственост, чрез прилагането на ниско инвестиционни мерки, като например промяна на поведението на ползвателите на сградите в/извън работно време, подмяна на осветление, зелени покупки, кампании за пестене на енергия и др.

Окончателното издание  на Предизвикателството за пестене на енергия на  START2ACT продължава до 15 февруари 2019 година.

Имате един месец, за да спечелите нашите награди и да бъдете популяризирани в нашите мрежи, като разширите целевата си аудитория с хиляди нови лица.

В същото време искаме да споделим творческите идеи за енергоспестяващи действия, приложени от победителите през  ноември и декември 2018 г.

Един зелен говорител на телефон Bamboustics  – ще отиде в румънската компания Tro GO scooter sharing /за споделяне на скутери/, която популяризира интелигентни системи за мобилност с е-скутер, за да намали емисиите на парникови газове и да спести енергия с помощта на кинетични енергийни системи за възстановяване.

Друг говорител на Bamboustics ще бъде изпратен в Министерството на текстовете от Холандия, чиито служители демонстрират поведение  за енергийна ефективност чрез придвижване с велосипед до офиса.

Какъв е тайният елемент за енергийна ефективност във вашия офис? Покажете ни и спечелете подобни награди или  интелигентен Енергомонитор! Изпратете вашите снимки или видеоклипове на info@start2act.eu  или използвайте хештага # S2Achallenge, за да покажете вашите практики за спестяване на енергия във Facebook или Twitter.

В допълнение, останете на линия, тъй като скоро ще споделим идеите на нашите победители относно съветите за пестене на енергия и въздействието на START2ACT върху техните бизнес дейности.

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София.

 

Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

 

За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

 

Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

 

Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са кафе паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

 

Ще се радваме на интерес от Ваша страна и очакваме да посетите събитието.

В периода 12-16.11.2018 г. във Варшава, Полша бе организиран семинар в рамките на EUKI – Academy,  за обучение и стратегии в управление на сътрудничеството по модела  Capacity WORKS.

Под професионалното ръководство на Стефан Фридрихс участниците от България, Литва, Гърция, Кипър, Люксембург, Германия и Полша научиха за модела Capacity WORKS и неговите 5 елемента: Стратегия, Сътрудничество, Управленска структура, Обработка и Обучение и иновации.

Много предизвикателства в управлението на проектите бяха обсъдени и анализирани чрез модела Capacity WORKS.

Създадените работни групи по всеки от 5-те елемента определиха различни спънки, предизвикателства и заплахи в изпълнението на представените проекти от програма EUKI и чрез ролеви игри и обсъждане на реални проблеми, бяха изтъкнати работещи решения за преодоляване на тези проблеми.

Бяха открити и много общи черти, и характеристики на проектите, като така се постави и основа за добро сътрудничество между проектите.

В рамките на семинара, всеки участник имаше възможността да представи своя проект по иновативен и атрактивен начин.

СОФЕНА работи по един проект по програма EUKI – Общински енергиен мениджмънт в сътрудничество с KSA, EnerGap и KREA.

Проектът беше представена от Диана Галева от СОФЕНА и Леони Гротус – от KSA.

Ето някои снимки.

За повече информация може да посетите: ©EUKI/GIZ, @EUKI_Climate , или www.euki-mem.eu.

Предизвикваме Ви да покажете какви са навиците Ви в офиса да пестите енергия!

ЗАЩО?

За да рекламирате вашия стартъп или МСП в целия ЕС и да спечелите страхотни награди!

Ще раздадем  4 говорителя за мобилен телефон  Bamboustics и комплект интелигентен Energomonitor ! 

Колкото по-рано се включите в надпреварата, толкова по-големи са шансове да спечелите.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО?

Чрез  три стъпки покажете как пестите енергия в офиса:

  1. Направетеснимка или видео!
  2. Опишете с няколко изречения!
  3. Изпратете ни ги на адресinfo@start2act.eu или на @START2ACT на Facebook или Twitter, като ползвате #S2Achallenge.

Побързайте, конкурсът вече е обявен!

Състезанието вече започна, ще има само 4 месечни награди и финална награда в края (общо 5 шанса) със срок до 15 февруари 2019 г.

Датите на месечните награди са, както следва:

30 ноември 2018 г. – 1-ви Bamboustics

14 декември 2018 г. – 2-ри Bamboustics

31 януари 2018 г. – 3-ти Bamboustics

15 февруари 2018 г. – 4-ти Bamboustics и една основна награда „Енергомонитор“

Краен срок за предложения – петък, 15 февруари 2019 година.

За повече подробности: http://bg.start2act.eu/online-energy-saving-platform/energy-saving-competition

Не се отпускайте, това е вашият шанс в START2ACT!

Следвайте ни във Facebook и Twitter за повече информация как да пестим енергия.

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“,  организират информационен ден по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизацията на дома, който ще се проведе на 29.11.2018 г. в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, ет. 2, зала 3 на Дом на науката и техниката.

 

На събитието участие ще вземат представители на центрове за професионално обучение от цялата страна, както и преподаватели от учебни заведения и различни експерти и специалисти в сферата на домашната автоматизация.

 

Основна тема на събитието ще бъде представяне на разработените в рамките на проекта, осъществен по програма Еразъм +, онлайн курс и учебни материали, които са иновативни и включват последните новости в областта на сградната автоматизация.

 

В следобедната сесия ще се дадат подробни насоки и информация за работа с онлайн версията на всчики 6 учебни модула и онлайн курс на български език, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства, които са общодостъпни и  онлайн на: https://www.openlearning.com/courses/smartel-mooc-bg-version-/homepage.

 

Повече информация относно предстоящото събитие може да получите от уеб страницата на проекта: www.smartel-project.eu или да се обърнете директно към служителите на СЕА СОФЕНА на тел.: 029434401 или на имейл: office@sofena.com.

 

Участието в информационния ден е безплатно!

 

В периода 03.09.-05.09.2018 г. в гр. Марибор се проведе втората работна среща по проект „Общински енергиен мениджмънт“. Домакините от словенската енергийна агенция ENERGAP, представиха добре практики за въвеждане на енергиен мениджмънт в общински детски градини и училища в града. На срещата бяха обсъдени избраните общински сгради от България, Словения, Литва и Германия, които в рамките на предстоящата една година ще се опитат да постигнат минимум 10% енергийни спестявания от отопление и ел. енергия, чрез въвеждане на енергиен мениджмънт в тях. Подходите в четирите страни-партньори се различават в своята методология, но общата законова европейска рамка, позволява изработването на идентична база за сравнение и отчитане на постигнатите резултати. Общинските сгради, включени в проекта от България наброяват 20, като сред тях има детски градини, училища, ДКЦ-та и общински административни сгради. Подробен списък на сградите ще бъде публикуван допълнително на страницата ни.

Харесайте ни във Facebook