Архив

На 6 март 2024г. от 15.00 ч. ви каним на Интерактивен уебинар по проект LIFE-BECKON. Този уебинар има за цел да предостави на общините цялостно въведение в енергийните общности, като се фокусира върху ключови съображения за тяхното създаване и планиране.

В динамичната сфера на устойчивата енергия общините играят решаваща роля. Този уебинар има за цел да служи като стратегическо ръководство за общините като предоставя основни познания, пътна карта за навигиране при иницииране и планиране на енергийни общности.

Сесията включва поредица от успешни добри практики, за да вдъхнови и насочи участниците, като им помогне да разберат основните стъпки за създаване и утвърждаването на общностите.

Този уебинар е предназначен за тези, които са пряко ангажирани в планирането и инициирането на енергийни общности в рамките на общините. Общинските лидери, проектантите и представителите на общността ще се възползват от споделените  знания  и успешни случаи на използване, като им помагат да се ориентират в сложността на създаването на устойчиви ЕО.

FOR THOSE INTERESTED IN JOINING THE WEBINAR, PLEASE NOTE THAT THIS INVITATION IS ONLY A PLACEHOLDER. REGISTRATION TO THE WEBINAR IS REQUIRED. YOU CAN FIND THE LINK FOR REGISTERING BELOW:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eBHTWvLRR2C-GREZWrbMqQ

Welcome! You are invited to join a webinar: LIFE-BECKON Interactive Webinar – Empowering Municipalities: Initiating and Planning Energy Communities. After registering, you will receive a confirmati…

Обеден уебинар по проект LIFE-BECKON

13 февруари 2024 г., 14:00-15:00 CET

Енергийните общности са инициативи, управлявани от общността, които допринасят за децентрализирана, гъвкава и устойчива енергийна система. Много енергийни агенции и публични органи имат за цел да подпомагат водените от гражданите енергийни проекти като осигуряват структурирани и достъпни механизми за подкрепа. Така наречените „Офиси за техническа помощ“ (TAO) са инструменти, които се появяват в няколко европейски града, региони и енергийни агенции с тази специфична цел. В тях енергийните общности във всички фази на развитие могат да получат професионална подкрепа и достъп до съвети и информация. Проектът LIFE-BECKON се фокусира върху създаването на „Офиси за техническа помощ“ и експериментира с различни форми в три пилотни обекта в България, Дания и Испания.

Този обеден уебинар ще демонстрира как проектът LIFE-BECKON допринася за овластяването на местните и регионалните власти и енергийните агенции в подкрепа на местните енергийни инициативи и общности. Той показва как концепцията за Офисите за техническа помощ (TAO) се осъществява в Енергийната агенция на София и какво предлага собствената Библиотека/ Наръчник на проекта на публичните органи, желаещи да поощряват развитието на енергийните общности.

Дневен ред на уебинара:

14:00 Откриване – Андреа Карози, Алианс за климата

14:05 Какво печелим от участието в поканата за репликация? – Андреа Карози, Алианс за климата

14:20 Наръчник на LIFE-BECKON за енергийни общности – Оферти и как ще подкрепя енергийните агенции и публичните органи – Asier Larretxea, WeGlobal

14:40 TAO за енергийни общности в София – Пример за това как една енергийната агенция овластява публичните органи и енергийните общности – Надя Николова, СОФЕНА

14:55 Закриване – Андреа Карози, Алианс за климата

Регистрация

01.02.2024 | Online,  13:00 – 14:00 CET

Енергийните общности са общностни енергийни инициативи, които допринасят за децентрализирана, гъвкава и устойчива енергийна система. Местните власти могат да подпомогнат развитието и експлоатацията на енергийни проекти с участие на гражданите, като  осигуряват структурирани и достъпни механизми за подкрепа. Така наречените „Офиси за техническа помощ“ (TAO) са инструменти, които се появяват в няколко европейски градове с тази специфична цел. В тях енергийните общности във всички фази на развитие могат да получат професионална подкрепа и достъп до нужната информация.

Проектът LIFE-BECKON се фокусира върху създаването на „Офиси за техническа помощ“ (TAO) и експериментира с различни модели в три пилотни обекта в България, Дания и Испания.

Това обедно събитие ще демонстрира как проектът LIFE-BECKON допринася за овластяването на местните власти в подкрепа на местни енергийни инициативи и общности. То ще разкрие как концепцията за TAO оживява в Копенхаген и какво предлага собственото обслужване на едно гише (OSS) на общините, желаещи да стимулират енергийните общности.

Регистрирайте се сега!

В момента LIFE-BECKON провежда отворена покана за насърчаване на енергийни общности. Целта е да се даде възможност на местните власти да създадат „Офиси за техническа помощ“  (TAO), да се запознаят с концепцията за енергийни общности, за се създават пространства за ориентирани към гражданите енергийни проекти, които да подкрепят.

Научете повече

По време на Годишната конференция на АБЕА, която се проведе на 28 ноември 2023 г. в хотел „Хемус“ в София, СОФЕНА организира събитие за откриване на технически офис  и за представяне на дейностите по проект  LIFE-BECKON за насърчаване на енергийните общности у нас. На събитието присъстваха представители на държавни и общински власти, на неправителствени организации и предприятия, енергийни експерти и граждани.

Изпълнителният директор на СЕА СОФЕНА д-р Здравко Георгиев информира участниците, че целта на техническия офис е да информира и консултира всички заинтересовани – местни власти, предприятия и граждани как да създадат и оперират енергийна общност. На разположение на заинтересованите организации и граждани ще се предоставя информация, обучение  и консултация по технически, финансови, управленски, регулаторни и административни въпроси с помощта на онлайн платформа „Обслужване на едно гише“.

Офисът за техническа помощ СОФЕНА е мястото, където заинтересовани страни, граждани, организации и предприятия ще получат съвети и да намерят цялата информация и услуги от които се нуждаят, за да създадат и управляват проект за енергийна общност.

За съвети и повече информация :

На 29.11.2023 г., в рамките на годишната среща на Асоциацията на енергийните агенция, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА представи постигнатите до момента резултати по проект EUKI-MENERGERS. Партньорите от Енергийната мрежа на градовете в Румъния и Независимият институт по въпросите на околната среда от Германия говориха за натрупания до момета опит в областта на общинския енергиен мениджмънт. Специален гост-лектор беше г-жа Венге от Държавната енергийна агенция на Саксония-Анхалт (LENA), която представи подробна информация за различните начини за идентифициране на нуждите от енергиен мениджмънт в общините, създаване на протоколи за вземане на решения въз основа на нови знания и анализ на информацията.

Следващата седмица в град София предстои и кръгла маса по въпросите на общинския енергиен мениджмънт, като се очаква да присъстват и представители от различни институции на национално ниво.

Събитието ще се проведе на 05 и 06.11.2023 г., в хотел „Форум“, като НДЕФ и СОФЕНА ще бъдат домакини.

На 28 ноември 2023 г. , през втория ден от провеждането на Годишната конференция на АБЕА, в хотел „Хемус“ в София, се състоя семинар по правните въпроси на енергийни общности в страните на европейската общност по проект Lightness. На събитието присъстваха над 70 участници – представители на държавните и общински власти, енергийни експерти, граждани и представители на неправителствения сектор.

Семинарът откри инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, който  акцентира върху последните промени в българското законодателство  относно възобновяемите енергийни източници и перспективите за развитие на енергийните общности в страната въз основа на утвърдени модели в Европа.

Д-р Здравко Георгиев от  СЕА СОФЕНА  запозна присъстващите със съществуващите добри практики и с резултатите от пилотните инициативи по проект Lightness, като представи и първите стъпки за формиране на енергийни общности за възобновяема енергия у нас.

 Д-р Надя Николова-Деме от  СЕА СОФЕНА  направи сравнителен анализ на дефинициите на гражданските енергийни общности и на общностите за възобновяема енергия в светлината на промените в българското законодателство.

Добри примери за инструменти в помощ на гражданите за създаване на енергийни общности и колективни модели представи д-р Мария Трифонова – координатор на проект Shares, ЧИЕЦ, а инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект запозна присъстващите със стартирането на дейностите в община Габрово за създаване на енергиен кооператив въвъ формата на  публично-частно партньорство.

Семинарът приключи с ползотворна дискусия относно възможностите, които разкрива създаването на енергийните общности за подпомагане на енергийно бедните домакинства и за осигуряване на собствена енергия на ниски цени.

В периода 27-29.11.2023 г. Софийска енергийна агенция ще бъде сред домакините на XVIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ

Ще се дискутират визии и политики за осъществяване на енергийния преход, законодателни промени и развитие на въпросите за енергийната бедност и енергийните общности.

Ще се оранизират и технически работни групи по измеренията на ИНТЕГРИРАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА (ИНПЕК).

Експерти ще представят и интересни инструменти за МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА за интелигентни и ефективни сгради.

Не на последно място е темата за прехода към чиста енергия, в която ще се покажат съществуващи пропуски на пазара и нововъзникващи добри парктики, с цел придобиване на умения в това направление.

Последният ден ще бъде посветен на енергийния мениджмънт в общините и как този процес може да бъде развит и подобрен.

Програмата на събитието може да намерите тук:

Очакваме Ви, но не забравяйте да се регистирате тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTKIp9c_aBA97JguqK4Ab-C9VKflDog1ikZHYWH33gYmBGg/viewform

На 14 и 15 ноември 2023 г. в гр. София се проведе третата среща по проект „BECKON”.

Сред основните акценти на проведените работни групи в рамките на срещата бяха новите инструменти, разработени в рамките на проекта за насърчаване на създаването на енергийни общности в градовете София, Авила и Копенхаген.

Онлайн платформата за „Обслужване на едно гише“ предлага разнообразни модели и добри практики от Европа за развитие на подобни общности.

Има раздел с основни понятия и дефиниции, както и място всеки да зададе своя въпрос.

Платформата предлага възможност за виртуални срещи на бизнеса с гражданите и достъп до експертно мнение на водещи специалисти в облсатта на енергийните и ВЕИ общности, както на национално, така и на европейско ниво.

В рамките на проекта са разработени и набор от обучителни материали за всеки решил да стане част от енергийна общност.

Много скоро всчико ще бъде достъпно на сайта на СОФЕНА, както и на сайта на онлайн платформата.

Харесайте ни във Facebook