Знаете ли, че ако намалите температурата на термостата само с 1°C, можете да намалите разходите си за отопление с 8%?

Половината от потреблението на енергия в среден по големина офис през зимата е за отопление, така че потенциалът да спестите пари и въглерод е огромен.

Участвайте в зимното предизвикателство на START2ACT, за да имате шанса да спечелите интелигентно устройство с гласово управление Amazon Echo (Alexa enabled). Отнема само 5 минути и двама щастливи победители ще бъдат избрани да получат основната награда.

Петима състезатели ще спечелят седмичен таймер, който ще ви помогне да спестите енергия на работното място или у дома. Всяка фирма, която участва, ще получи стартов енергоспестяващ пакет START2ACT съгласно приложените правила и условия.

Как да участвате?

 

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3
Направете снимка или видеоклип за това, как компанията ви намалява консумацията на енергия за  отопление Опишете действията – само с едно изречение или с кратък параграф Пратете стъпка 1 и стъпка 2 до info@start2act.eu*, или до @START2ACT, като ползвате #S2Achallenge на Twitter или Facebook

Конкурсът е отворен и ще приключи в четвъртък, 8 март 2018 г.

За повече информация: http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition

В края на 2017 г. ЕНЕРГОМОНИТОР предостави на служителите на СОФЕНА възможността да наблюдават в реално време потреблението на ел. енергия в офиса през интернет. 

ЕНЕРГОМОНИТОР Powersense беше монтиран в офиса на СОФЕНА и така стана възможно наблюдаването на собственото ни електропотребление online от всеки компютър, лаптоп, таблет или телефон снабден с интернет. Измерването се извършва с помощта на токови трансформатири (клипс или щипки), които са монтирани на фазовите проводници вътре в електрическото табло.

Сравняваме консумацията на ел. енергия на почасова, дневна, месечна и годишна база.

Така лесно ще спестим енергия, природни ресурси, пари и не на последно място помагаме за отделянето на по-малко вредни емисии.

Осигурена е безжична връзка между Домашната база и уреда за измерване.

ЕНЕРГОМОНИТОР е с изчистен дизайн, който подхожда на интериора на всеки офис и не заема място. Не е необходимо допълнително помещение или специални изисквания за съхранение.

ЕНЕРГОМОНИТОР съхранява данните за потреблението, което позволява те да се разглеждат и анализират в подходящо време, от всяка точка на света.

Инсталацията е лесна, като е необходимо само достъп до интернет (рутер) и ел. захранване.

За повече информация, относно продуктите на Енеегомонитор, може да посетите: https://energomonitor.bg/produkti-bulgaria/ или да пишете на: bulgaria@energomonitor.bg или logistics@energomonitor.bg

На 15.10.2017 г. стартира нов проект за насърчаване на енергийния мениджмънт в общински сгради. Водещ партньор е немската организация Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH. Участват още СОФЕНА – България, ENERGAP – Словения и KREA – Литва.

Енергийното потребление в сгради от административния сектор генерира 15% от годишните емисии на CO2 в Германия. Директивата за сградния фонд на ЕС се съсредоточава върху обществените сгради, защото те работят и като добър пример, който може да постигне мултиплициращ ефект. Изпълнението на проект за енергиен мениджмънт в общински сгради (EM) е свързан с дългосрочното управление на енергопотреблението и постигането на спестявания чрез устойчиви методи. Предвижда се провеждането на пилотен проект за внедряване на ЕМ, за да се събере опит с участието на общини.

Основни цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез:

-международен обмен на ноу-хау и обучения – разкриване на реалната полза за общините – разработване на нови и иновативни начини за изпълнение и финансиране на EM

Проектът има за цел да илюстрира добрата практика на EM и да генерира услуги, идеи и опит, коитода предаде на по-високите политически нива.

За да бъде по-ефективен, той ще включва и дейности по насърчаване на общините и установяване на устойчиви структури и процеси.

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, с любезното съдействие и подкрепа на Българска стопанска камара (БСК), проведе последната бизнес закуска за млади и стартиращи МСП, в рамките на проект START2ACT, която се състоя в залата на БСК в гр. София, на 17 ноември 2017 година.

Участие взеха 29 представители на 20 фирми и организациии от столицата – главно стартиращи и млади МСП.

Екипът на СОФЕНА демонстрира възможностите за включване в дейности по проекта и покани представителите на бизнеса да се присъединят към платформата, да се регистрират за електронното обучение и да участват в есенното състезание за пестене на енергия.

Последваха разговори и дискусия относно мотивацията на персонала и предстоящите дейности по проекта, като участниците споделиха и своя опит в пестенето на енергия на работното място.

 

На 23 и 24.10.2017 г., СОФЕНА беше домакин на двудневната трета среща на косорциумът по проект SMARTEL, който се събра в Учебния център за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради, намиращ се в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Целта на срещата беше да финализира разработените вече обучителни материали и да обсъди развитието на системата за онлайн обучения – SMARTEL MOOC. Партньорите бяха запознати и с някои от най-новите и съвременни методи за енергоефективно оборудване.

В рамките на проект SMARTEL, Софийска енергийна агенция ще бъде домакин на третата партньорска среща в гр. София. Представители на Университета в гр. Паневежис, както и членове на различни центрове за професионално обучение от Испания, Литва, Гърция и Белгия ще се съберат на 23.10.2017 г. в Учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради, намиращ се в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), за да обсъдят напредъка по изпълнение на заложените в проекта цели, като: модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО) за електротехници; преодоляване на недостига на програми и курсове за обучение по предоставяне на услуги в областта на интелигентното измерване, както и умения и компетенции по автоматизация на дома и др.

Срещата е подкрепена от ЕнЕфект, които любезно предоставят Учебният център, създаден в рамките на европейски проект Train-to-NZEB, финансиран по програма “Хоризонт 2020”(http://www.eneffect.bg/button/?category_id=171&page_id=579) .

В центъра се провеждат обучения за строителни специалисти, инсталатори и други заинтересовани от концепцията за пасивни и почти нулевоенергийни сгради.

Програма на събитието може да видитe тук: SMARTEL_3rd Project Meeting Agenda

За повече информация: www.smartel-project.eu

Сега, когато лятото приключи и всички сме на работа, имаме чудесна възможност да придобием нови енергийно-ефективни навици в ежедневието ни.
Почти всеки тип бизнес разчита на някакво оборудване, което му помага да работи ефективно и всяка компания би могла да използва това оборудване по-ефикасно. Всеки мениджър и служител може да допринесе за пестенето на енергия и средства от офис оборудването, като въведе малки промени в начина на ползването му на работното място.
Затова отправяме покана към всички фирми, които желаят да се включат в есенното състезание за пестене на енергия на работното място, в рамките на проект START2ACT! Може да спечелите таблет Amazon Fire!
Как да вземете участие?

СТЪПКА 1
Направете снимка или видеоклип за това, как компанията ви намалява консумацията на енергия от оборудването!
СТЪПКА 2
Опишете действията – само с едно изречение или с кратък параграф.

СТЪПКА 3
Изпратете ги на @START2ACT , като ползвате #S2Achallenge на Twitter, facebook или имейл до info@start2act.eu*.

Конкурсът стартира сега и ще приключи в четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Всяка участваща компания ще получи стартов пакет за енергоспестяване START2ACT.
За повече информация: http://bg.start2act.eu

Лятото беше натоварен сезон за START2ACT – освен Базата знания, интерактивната онлайн платформа беше разширена с Конкурс за пестене на енергия, а наскоро и с първата глава на нашето Електронно обучение .

Подобно на всички наши инструменти, електронното обучение е разработено от нашите експерти, които използват своите всеобхватни знания и опит в практиките за пестене на енергия в офиса и у дома. Приложихме обаче, творчески подход към структурата за електронно обучение, като изоставихме практиката да ползваме стандартни презентации или уеб-семинари и вместо това създадохме уникалната и адаптирана среда за електронно обучение с кабинета на Geonardo като пример.

Бъдете готови да се учите, като станете свидетели на истинските борби и най-добрите практики на нашите служители и мениджъри, за постигане на комфортни условия на работа за всички, като същевременно допринесете за повишаване на енергийната ефективност.

Електронното обучение е разделено на три модула, обхващащи енергийната ефективност на работното място и у дома, както и интелигентно управление на  енергията. Модулите допълнително се подразделят на раздели, които предоставят полезни съвети за намаляване на потреблението на енергия чрез поведенчески промени в използването на осветление, отопление, климатизация, офис оборудване и други уреди.

Освен това, електронното обучение има за цел да обучи мениджърите на МСП и новосъздадените предприятия как да ангажират служителите си в енергийно ефективни практики на работното място. Мениджърите могат също така да научат за интелигентното възлагане на поръчки, мониторинга и измерването при изготвяне на оферти за намаляване на сметките за енергия на техните компании.

Нашето електронно обучение е ангажиращо, забавно и интерактивно. Ако сте служител или мениджър в МСП или стартъп, разгледайте първия раздел за енергийна ефективност и осветление тук (изисква се регистрация). Още раздели ще последват скоро!

 

Харесайте ни във Facebook