Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“,  организират информационен ден по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизацията на дома, който ще се проведе на 29.11.2018 г. в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, ет. 2, зала 3 на Дом на науката и техниката.

 

На събитието участие ще вземат представители на центрове за професионално обучение от цялата страна, както и преподаватели от учебни заведения и различни експерти и специалисти в сферата на домашната автоматизация.

 

Основна тема на събитието ще бъде представяне на разработените в рамките на проекта, осъществен по програма Еразъм +, онлайн курс и учебни материали, които са иновативни и включват последните новости в областта на сградната автоматизация.

 

В следобедната сесия ще се дадат подробни насоки и информация за работа с онлайн версията на всчики 6 учебни модула и онлайн курс на български език, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства, които са общодостъпни и  онлайн на: https://www.openlearning.com/courses/smartel-mooc-bg-version-/homepage.

 

Повече информация относно предстоящото събитие може да получите от уеб страницата на проекта: www.smartel-project.eu или да се обърнете директно към служителите на СЕА СОФЕНА на тел.: 029434401 или на имейл: office@sofena.com.

 

Участието в информационния ден е безплатно!

 

В периода 03.09.-05.09.2018 г. в гр. Марибор се проведе втората работна среща по проект „Общински енергиен мениджмънт“. Домакините от словенската енергийна агенция ENERGAP, представиха добре практики за въвеждане на енергиен мениджмънт в общински детски градини и училища в града. На срещата бяха обсъдени избраните общински сгради от България, Словения, Литва и Германия, които в рамките на предстоящата една година ще се опитат да постигнат минимум 10% енергийни спестявания от отопление и ел. енергия, чрез въвеждане на енергиен мениджмънт в тях. Подходите в четирите страни-партньори се различават в своята методология, но общата законова европейска рамка, позволява изработването на идентична база за сравнение и отчитане на постигнатите резултати. Общинските сгради, включени в проекта от България наброяват 20, като сред тях има детски градини, училища, ДКЦ-та и общински административни сгради. Подробен списък на сградите ще бъде публикуван допълнително на страницата ни.

На 19.06.2018 г., в конферентната зала на Столична община, на ул. „Париж“ №1 се проведе работна среща със заинтересованите страни по проект „Обединени градове за интелигентен растеж“ (Smarter Together) на тема „Интелигентни решения за енергийна ефективност при обновяване на обществени и жилищни сгради“.

Проектът е финансиран по Схема „Интелигентни градове и общини“ на Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020″ на Европейския съюз.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките за приложение в централните райони на Столична община. По примера на град Лион ще бъде разработена система за енергиен мониторинг на детска градина в район Оборище, където ще бъде направена оптимизация на системата за отопление и ще бъде инсталирана фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди. Опитът на градовете Виена и Мюнхен в организирането на събития за информиране на заинтересованите страни ще бъде приложен за организиране на информационен ден, интензивна лаборатория за интелигентни мерки и създаване на стандартизационен документ за устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради. „Енергиен център София“ представи дейностите на Община Асеновград по проект SmartEnCity, който се изпълнява също по програмата за интелигелигентни градове и общности.

Силвия Ангелова от „Областния информационен център“ на София представи възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Обсъдена беше и практиката на националния фонд за енергийна ефективност, като беше изтъкната важността на мерките за енергиен мениджмънт за осигуряване на устойчивост на резултатите по отношение на икономиите на енергия и комфорт в сградите.

Консорциумът, изпълняващ дейностите по проекта, включва общо 30 партньорски организации от осем европейски страни, сред които: водещи градове Лион, Мюнхен и Виена, градове – последователи Сантяго де Компостела, София и Венеция и градове – наблюдатели Киев и Йокохама, подкрепени от европейски изследователски и академични организации, и представители на международния бизнес от секторите енергетика, градска мобилност, информационни и комуникационни технологии.

Целта на проекта е да подпомогне идентифицирането, разработването, тестването и прилагането на нови интегрирани „интелигентни“ решения в пет области: (1) изграждане на т.нар. „живи лаборатории“ за ангажиране на заинтересованите страни и гражданското общество, (2) отопление и използване на възобновяеми енергийни източници за ниско-енергийни области, (3) ремонти на сгради публична и частна собственост за подобряване на енергийната ефективност, (4) платформа за управление на интелигентни бази данни и интелигентни услуги за интегрирани инфраструктури и (5) е-решения за постигане на устойчива мобилност.

В резултат на проекта ще бъдат създадени условия за трансфер на добри практики и интелигентни решения от градовете Виена, Мюнхен и Лион, което ще насърчи и подобри изпълнението на политиките за енергийна ефективност и мобилност на град София. Също така ще бъдат разработени Рамков план за действие, Пътна карта за интелигентен град и Каталог „Интелигентни градове“. Идентифицираните интелигентни решения ще бъдат обединени в Интегрирана стратегия за прилагането им в определени градски райони на Столична община.

 

Искате ли да спечелите този сертификат START2ACT за електронно обучение? Това е наистина лесно:

Вие сте мениджър на МСП или стартъп? Искате ли да намалите сметката си за енергия през предстоящите летни месеци?

Присъединете се към Петър в приключенията си, за да ангажирате служителите за пестене на енергия чрез адаптиран план за действие, ефективно измерване, наблюдение и инвестиране в правилните уреди!

Може би работите в малка компания и се опитвате да намерите компромис с колегите си относно удобната стайна температура? Проверете как Даниел успява да намери решение за ефективно използване на отоплителните и охладителните системи в офиса!

Не на последно място – нека Aнa Ви покаже различни варианти за пестене на енергия и намаляване на сметката у дома!

Регистрирайте се тук и вземете сертификат!

За допълнителна информация: Софийска енергийна агенция СОФЕНА

Тел.: + 359 2 943 44 01; E-mail: office@sofena.com

Последната среща по проект SMARTEL се проведе в сградата на Европейската асоциация на електроинсталаторите на 26.04.2018 г. в Брюксел. Партньорите обсъдиха ускоряването на развитието на езиковите версии на #MOOC и предстоящото валидиране на учебните резултати по проекта.

Диана Галева от СЕА СОФЕНА представи своя списък за подготовка на Информационния ден, който се планира да се проведе в България през октомври 2018 г. Тя също направи бърз преглед на дейностите по разпространение и реклама, които се проведоха през първите три семестъра на проекта.

Грегорио Бланко от Центъра за професионално обучение Xabec обсъди идеи за популяризиране на демонстрационния семинар, който ще се проведе в Испания в началото на септември 2018 г.

Инета Пукет от университета в Паневежис представи проекта си за дневен ред за предстоящия демонстрационен семинар в Литва през октомври.

Пролетта е тук и дните стават по-дълги, така че сега е идеалното време да започнете да пестите енергия, като се възползвате максимално от естествената дневна светлина и намалите изкуственото осветление.

  • Имате шанс да спечелите Amazon Echo с Alexa. Алекса е интелигента система с гласово управление, която е особено полезна в офисите и умните домове, защото ви позволява да управлявате всички интелигентни устройства, без да се налага да си вадите телефона и да стартирате приложения.

 

  • Двама състезатели ще спечелят соларно зарядно устройство.

 

Регистрацията отнема само няколко минути.

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3
Направете снимка или видеоклип за това, как компанията ви спестява от осветление. Опишете действията – само с едно изречение или с кратък параграф. Пратете стъпка 1 и 2 до info@start2act.eu или до @START2ACT, като ползвате #S2Achallenge на Twitter / Facebook.

 

Конкурсът е вече отворен и ще приключи в петък, 15 юни 2018 г.

За повече информация: http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition

В рамките на проект SMARTEL, Европейската асоциация на електроинсталаторите (AIE) ще бъде домакин на четвъртата партньорска среща в гр. Брюксел. Представители на Университета в гр. Паневежис, както и членове на различни центрове за професионално обучение и НПО-та от Испания, Литва, Гърция и България ще се съберат на 26.04.2018 г., за да обсъдят отворените образователни ресурси в областта на технологиите за интелигентно измерване и домашна автоматизация, както и напредъка по отваряне на широко достъпен SMARTEL онлайн курс (MOOC) в услуга на електротехници, електромонтьори, строители и монтьори на енергийни съоръжения и инсталации. В курса ще залегнат вече разработените 6 учебни модула, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства и т.н.

Срещата е последна за партньорите, но през есента на 2018 година предстоят два демонстрационни семинара в Литва и Испания и 3 национални информационни дни в Белгия, Гърция и България, за които ще се публикува допълнителна информация.

За повече информация: www.smartel-project.eu

Уважаеми читатели, бихме искали, да Ви поканим на „14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа“, в която СОФЕНА участва, заедно с Европейския институт по труда. Сесията ще се състой на 27.03.2018 г., от 13.30 ч., в Интер Експо Център, на бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София.

По-долу, може да видите програма за събитието, както и форма за регистарция, при интерес от Ваша страна.

Програма на „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018

Регистрация за „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/registration_ee_conference

СОФЕНА ще представи очакваните резултати по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома.

Проект SMARTEL цели повишаване качеството на професионалното   обучение за електротехници с цел придобиване на компетенции и умения, съответстващи на нуждите на променящия се пазар на услуги за интелигентно измерване и автоматизация на дома.
В рамките на проекта се разработват и предлагат онлайн образователни ресурси вкл. учебни материали, ръководства, практически упражнения и др. Чрез транснационално сътрудничество се осъществява обмяна на опит, знания и експертиза между партньорите и се гарантира валидиране на учебния материал за професионално обучение в страните – партньори по проекта

Харесайте ни във Facebook