Архив

СОФЕНА, съвместно с НДЕФ проведе първото по рода си обучение на общински служители за енергиен мениджмънт в рамките на проект MENERGERS, което се състоя в гр. Сапарева баня, в периода 26-28.02.2024 г.

Активно участие взеха служители на 4 общини – Сапарева баня, Свиленград, Русе и Лом.

В процеса на обучение бяха представени европейското и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ, някои общински мрежи и инициативи, представляващи обединения на общини за постигане на глобални цели по опазване на климата на местно ниво.

Бяха обсъдени настоящите общински планове и програми за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия и се направиха препоръки за тяхното успешно изпълнение.

Гост лектор беше Станислав Андреев, експерт от ЕнЕфект, който представи разработен софтуер за събиране на данни за потреблението на енергия в общински сгради.

Като резултат от обучението, новоназначените общински енергийни мениджъри получиха необходимите знания и умения да стартират своята работа по прилагане на институционалния модел “Общински енергиен мениджър”, разработен от експерт на НДЕФ, като в продължение на една година общинските служители ще бъдат подпомагани в своите ежедневни дейности от експерти на СОФЕНА и НДЕФ.

Харесайте ни във Facebook