Архив

На 6 март 2024г. от 15.00 ч. ви каним на Интерактивен уебинар по проект LIFE-BECKON. Този уебинар има за цел да предостави на общините цялостно въведение в енергийните общности, като се фокусира върху ключови съображения за тяхното създаване и планиране.

В динамичната сфера на устойчивата енергия общините играят решаваща роля. Този уебинар има за цел да служи като стратегическо ръководство за общините като предоставя основни познания, пътна карта за навигиране при иницииране и планиране на енергийни общности.

Сесията включва поредица от успешни добри практики, за да вдъхнови и насочи участниците, като им помогне да разберат основните стъпки за създаване и утвърждаването на общностите.

Този уебинар е предназначен за тези, които са пряко ангажирани в планирането и инициирането на енергийни общности в рамките на общините. Общинските лидери, проектантите и представителите на общността ще се възползват от споделените  знания  и успешни случаи на използване, като им помагат да се ориентират в сложността на създаването на устойчиви ЕО.

FOR THOSE INTERESTED IN JOINING THE WEBINAR, PLEASE NOTE THAT THIS INVITATION IS ONLY A PLACEHOLDER. REGISTRATION TO THE WEBINAR IS REQUIRED. YOU CAN FIND THE LINK FOR REGISTERING BELOW:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eBHTWvLRR2C-GREZWrbMqQ

Welcome! You are invited to join a webinar: LIFE-BECKON Interactive Webinar – Empowering Municipalities: Initiating and Planning Energy Communities. After registering, you will receive a confirmati…

Харесайте ни във Facebook