Архив

На 14 и 15 ноември 2023 г. в гр. София се проведе третата среща по проект „BECKON”.

Сред основните акценти на проведените работни групи в рамките на срещата бяха новите инструменти, разработени в рамките на проекта за насърчаване на създаването на енергийни общности в градовете София, Авила и Копенхаген.

Онлайн платформата за „Обслужване на едно гише“ предлага разнообразни модели и добри практики от Европа за развитие на подобни общности.

Има раздел с основни понятия и дефиниции, както и място всеки да зададе своя въпрос.

Платформата предлага възможност за виртуални срещи на бизнеса с гражданите и достъп до експертно мнение на водещи специалисти в облсатта на енергийните и ВЕИ общности, както на национално, така и на европейско ниво.

В рамките на проекта са разработени и набор от обучителни материали за всеки решил да стане част от енергийна общност.

Много скоро всчико ще бъде достъпно на сайта на СОФЕНА, както и на сайта на онлайн платформата.

Харесайте ни във Facebook