Архив

На 20 юни 2023 г.  в София СОФЕНА проведе обучителен семинар по проект LIFE-BECKON по програма LIFE. Семинарът е част от Програмата за изграждане на капацитет  чрез „Обучение на обучители“ по проекта и в него участваха заинтересовани лица и партньори от консорциума. Обучението е част от  поредицата от семинари, които се провеждат в трите демонстрациионни града  – Копенхаген,  Авила и  София.

Представители на  партньора EnoLL предоставят цялостна методология и набор от инструменти за подпомагане на общините в Европейския съюз  за създаване и успешно внедряване на енергийни общности чрез  „Отворени иновационни пътешествия“ (Open Innovation Journey) и планове за внедряване, базирани на методологията на Living Lab. Участниците в семинара се подготвят как да обучават обучители в 3-те града за идентифицирането на  решения, които да се използват за изготвяне на планове за внедряване на всяка от демонстрационните инициативи, както и да възпроизведат същата методология в други градове и общности по време на изпълнение на проекта LIFE-BECKON.

Харесайте ни във Facebook