Архив

На 28 и 29 март 2023 г. в Брюксел, Белгия. се проведе среща на консорциума по проект  Powerpoor за подпомагане на енергийно бедните граждани чрез съвместни инициативи.

Проектът приключва през август т.г. и на тази последната среща бяха представени  постигнатите резултати на всеки от пилотните подпроекти , реализирани през последните три години на изпълнение на дейностите .

България бе една от пилотните страни, която проведе поредица от обучения и събития  в страната  с участие на над 240 човека. Създаде  се мрежа от енергийни поддръжници и ментори, които да подкрепят и информират енергийно бедните граждани, как да пестят енергия и разходи и да подобрят условията на живот в жилищата си. Над 400 посещения в домове на енергийно бяха осъществени от служителите на СОФЕНА и енергийните поддръжници, което стана възможно съвместно с изпълнението на програмата за подмяна на печките на дърва и въглища в София и областта. Бе подкрепено създаването на информационни офиси в София и Пловдив.

През втория ден партньорите по проекта Power Poor  участваха в политическия диалог за енергийна бедност, пол и здраве в Европейския парламент, организиран съвместно с проект  EmpowerMed , Европейското бюро за околната среда, коалиция „Право на енергия“ и Консултантския център на ЕС за енергийната бедност.

Харесайте ни във Facebook