Архив

През ноември СОФЕНА стартира нов проект “MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общини“, по програма EUKI на Германското федерално министерство на икономиката и климата

Първата среща по проекта се проведе онлайн на 08.12.2022 г. с участието на представители на всички партньори от България, Румъния и Германия.

Националният Доверителен Еко Фонд е координатор.

Проектът има за цел да осъществи промяна в ролята на българските и румънски общински администрации, като ги подпомогне в изграждането на организационен капацитет и експертиза, за да станат ефективни енергийни мениджъри и така да изпълняват своите дейности към постигане на националните цели в областта на ЕЕ и ВЕИ.

В рамките на проекта ще се разработят доклади с препоръки за промени в законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ на Република България и Румъния.

Чрез провеждането на консултации и работни срещи ще се направи модел за енергиен мениджмънт, който ще се изпълни пилотно в 3 български общини за период от 1 година.

Всички резултати и събрани данни ще бъдат анализирани и обобщени, а изводите ще послужат за инициаране на законодателни промени в двете страни.

Харесайте ни във Facebook