Архив

На 27.05.2021 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА организира информационен ден по проект PowerPoor в ФНТС. Информационният ден се проведе съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, като беше обсъдена ролята на сградната автоматизация за ефективно използване на енергията и производство на енергия от инсталации с използване на ВЕИ.  В събитието взеха участие над 50 човека. Бяха представени основните цели и дейности, които предстоят да се реализират през следващите 3 години.

СЕА СОФЕНА е партньор в проект PowerPoor, който стартира през септември 2020 година. Проект PowerPoor е насочен към преодоляване на енергийната бедност и подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез съвети и информация за възможности за финансиране на инициативи за обновяване на техните жилища и използване на възобновяеми енергийни източници.

Проектът е инициатива на Националния техническиуниверситет в Атина с финансиране по Програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 890437. Повече информация за проекта може да получите на: https://powerpoor.eu/

 

Харесайте ни във Facebook