В периода 12-16.11.2018 г. във Варшава, Полша бе организиран семинар в рамките на EUKI – Academy,  за обучение и стратегии в управление на сътрудничеството по модела  Capacity WORKS.

Под професионалното ръководство на Стефан Фридрихс участниците от България, Литва, Гърция, Кипър, Люксембург, Германия и Полша научиха за модела Capacity WORKS и неговите 5 елемента: Стратегия, Сътрудничество, Управленска структура, Обработка и Обучение и иновации.

Много предизвикателства в управлението на проектите бяха обсъдени и анализирани чрез модела Capacity WORKS.

Създадените работни групи по всеки от 5-те елемента определиха различни спънки, предизвикателства и заплахи в изпълнението на представените проекти от програма EUKI и чрез ролеви игри и обсъждане на реални проблеми, бяха изтъкнати работещи решения за преодоляване на тези проблеми.

Бяха открити и много общи черти, и характеристики на проектите, като така се постави и основа за добро сътрудничество между проектите.

В рамките на семинара, всеки участник имаше възможността да представи своя проект по иновативен и атрактивен начин.

СОФЕНА работи по един проект по програма EUKI – Общински енергиен мениджмънт в сътрудничество с KSA, EnerGap и KREA.

Проектът беше представена от Диана Галева от СОФЕНА и Леони Гротус – от KSA.

Ето някои снимки.

За повече информация може да посетите: ©EUKI/GIZ, @EUKI_Climate , или www.euki-mem.eu.

Харесайте ни във Facebook