На 26 ноември 2015 от 11 часа в БТА се проведе пресконференция по повод стартиране на обучения за общински и държавни служители в областта на енергийната ефективност. Обученията се организират с подкрепата на Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на ФМ на ЕИП 2009-2014г. Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за ЕЕ и ВЕ“. Проект „Повишаване на административния капацитет на държавни и общински власти при прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Софийска енергийна агенция СОФЕНА в партньорство с ИНТЕРТЕК ВА ЕООД е сред одобрените проекти по Грантовата схема.
В периода декември 2015 – април 2016 година СОФЕНА и ИНТЕРТЕК ВА ЕООД ще обучат общо 300 държавни и общински служители от цялата страна в областта на планирането и изпълнението на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕИ), като курсовете ще включват следните теми:

  • Енергиен мениджмънт на сгради;
  • Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.;
  • Отчитане изпълнението на плановете за действие;
  • Основни познания за енергийните одити;
  • Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат;
  • Енергийни стандарти;
  • Зелени обществени поръчки;
  • Разработване на комуникационни стратегии и организиране на енергийни кампании.

Обученията ще разглеждат и теми относно законодателството в областта на ЕЕ и ВЕИ, най-добрите практики по отношение на мерките за ЕЕ и използването на ВЕИ в сгради, в обществения транспорт, както и решения по казуси.

Първото обучение ще се проведе от 08 до 11.12.2015 г. в град Габрово, като в него ще участват служители от общините и областите в Северния централен район на планиране. Програма на обучението може да изтеглите от тук: Програма

Обученията са напълно безплатни, като в рамките на програмата се осигуряват учебни материали и кетъринг. Записването става с подаване на писмо до програмния оператор- Министерство на енергетиката: http://energygrantsbg.org/bg/новини/обява-по-грантова-схема-bg04-04-05.html

Запис на пресконференцията може да видите тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_raeyzmom

Харесайте ни във Facebook