Архив

На 5 и 6 декември в централата на CEN и CENELEC в Брюксел се състоя среща на широк кръг от заинтересовани лица по темата интелигентни градове и стандартизация. Обсъдени бяха ключови въпроси за развитието на концепцията от гледна точка на нуждите на Европейския съюз и бизнеса и от гледна точка на развитието на стандартите в тази област. Участие в събитията взе Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, член на Технически комитет 79 „Електроенергетика“ на Българския институт по стандартизация.

Очертани бяха основните направления на развитие на стандартизацията – от продуктово стандартизиране, към създаване на стандарти за услуги (например услугите за енергийна ефективност) и стандарти за системи (интелигентни мрежи, транспорт и мобилност и други).

Интелигентното развитие на градовете не е просто пазарно търсене или естествен ход на развитие на технологиите, то е необходимост и тяхно задължение. След появата на хоризонталните стандарти за енергиен мениджмънт и бенчмаркинг, през 2013 година се очакват първите стандарти за интелигентни мрежи. Освен градовете, доставчиците на енергия също трябва да преодолеят своята консервативност и да отговорят на предизвикателствата на пазара за подобряване на услугите за клиентите си – по отношение на доставяне на енергия и предоставяне на енергийни услуги. Това означава нови взаимоотношения, дори нови бизнес модели в условията на бързо и динамично развитие на законодателството и пазара в тази област.

Харесайте ни във Facebook