Архив

Проект SMARTEL – “Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизацията на дома“

Стартира на 01.09.2016 г. и е финансиран по Програма Еразъм+ на ЕК.  Цели да повиши качеството на предоставяното професионално обучение за електротехници, така че да отговаря не техните компетенции и умения по отношение на нуждите на бързо променящия се пазар на интелигентно измерване и автоматизация на дома, и да насърчи мобилността и работоспособността в сектора. Проектът, също така ще предложи достъпни онлайн образователни ресурси (MOOC и онлайн курсове), всички те включващи нови и утвърдени учебни материали, насоки, и т.н.

Партньори по проекта са организации и университети от: Гърция, Литва, Белгия, Испания и България. От българска страна партньор е Софийска енергийна агенция-Софена.

За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта: www.smartel-project.eu

 

 

Проект START2ACT – „Ангажиране на европейски стартиращи компании и млади МСП в действия за устойчива енергия“

Стартира на 01.03.2016 г. и е финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт“ 2020. Цели да подкрепи млади МСП и стартиращи предприятия да пестят енергия и да намалят разходите си за енергия на работното място. За да постигне това, проекта предлага безплатни съвети и обучителни дейности в девет европейски държави: Белгия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

START2ACT ще се опита да развие потенциала за енергийни спестявания на европейските стартиращи фирми и млади МСП чрез действия за промяна на поведението. Посредством комплекс от иновативни мерки за обучение и изграждане на капацитет, проекта ще предложи набор от енергоефективни мерки на младите предприемачи, както и на собствениците и служителите на млади МСП.

Разгледайте сайта на START2ACT: www.start2act.eu и намерете полезна информация и съвети, и за вас!

Харесайте ни във Facebook