Архив

Среща по проект LIFE- BECKON в Копенхаген, Дания

На 16 и 17.05.2023 г., в град Копенхаген, се състоя среща по проект LIFE- BECKON.

На срещата присъстваха представители от всчики 8 партньорски организации, като домакини бяха служители от Община Копенхаген, които споделиха техния опит в създаването на енергийни общности на територията на общината.

В рамките на първия ден от срещата беше посетена eнергийна общност “Havebyen Mozart”, която се състои от 78 домакинства, живеещи на общински терен, в собствени едноетажни постройки. Te плащат наем на общината за земята, върху която живеят и ползват. Договорните отношения с общината са за период не по-малък от 30 години.

В рамките на общността са изградени общи пространства с дарения и труд на жителите като: овощна градина, малка зоологическа градина, детски площадки и парк за отдих и почивка на семействата.

Културният дом, който е общинска сграда се поддържа изцяло с доброволен труд и средства от жителите на общността, като общината покрива единствено разходите за комунални услуги. Към него е изградена библиотека, има конферентни зали, осигуряват се грижи за деца, под формата на различни кръжоци и др.

В общността има къщи с монтирани фотоволтаици на покривните конструкции, енергията от които за момента се ползва за лични нужди. Има идея, тази общност да се превърне в енергийна такава, като енергията, която се произвежда от отделни домакинства да бъде достъпна за всички в рамките на общността.

През двата работни дни на срещата бяха обсъдени предстоящите задачи, като създаването на Технически офиси в пилотните градове – София, Авила и Копенхаген, както и онлайн платформата „One-stop-shop”, за подпомагане на процеса по създаване на енергийни общности в трите града.

Вече е достъпен и първият бюлетин по проекта, като приканваме всеки, който се интересува от темата „Енергийни общности“ да се регистрира на следния линк: link 

Харесайте ни във Facebook