Архив

В последните години в България се създават все повече офиси за „обслужване на едно гише“ в подкрепа на гражданите при реализиране на различни инициативи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници.

В следващите редове ще намерите полезна информация и връзки към вече създадени подобни офиси на територията на цялата страна.

Първият добър пример идва от община Асеновград:

Звеното за обслужване на едно гише на граждани е създадено от Община Асеновград в рамките на проект UP-STAIRS. Основната цел на Звеното е да подпомага гражданите в техните усилия за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите. Ролята му е да дава съвети и информация за това как да се организират и да получат финансиране, предвид раздробената собственост в многофамилните жилищни сгради, която поставя не малко предизвикателства пред постигането на съгласие между собствениците.

Офисът на звеното се намира в сградата на община Асеновград.

Повече информация може да прочетете на: https://www.upstairs-energy.com/bg-bg/asen/default.aspx

Харесайте ни във Facebook