Архив

Офис за намаляване на енергийната бедност

Офисът играе ролята на единна точка за достъп/централизирана услуга, която предоставя консултации, информация и услуги, свързани с облекчаване на енергийната бедност. Отворен е за всички граждани, независимо дали са с енергийна бедност или не. С експертите, които обслужват офиса, може да се свържете по телефона, чрез имейл или като ги посетите на място. Ролята на Офиса за намаляване на енергийната бедност включва:

опростяване на процесите за енергийно бедните граждани чрез предлагане на едно място, където те могат да получат достъп до експертни консултации и различни услуги, насочени към облекчаване на енергийната бедност, елиминирайки необходимостта от ориентиране между множество източници;

обединяване на информацията и наличните ресурси за енергийни одити на сгради и повишаване на енергийната ефективност, което улеснява потребителите да намерят това, от което се нуждаят;

централна точка, за да се гарантира, че на потребителите се предоставят актуална информация и процедури, като се намалява вероятността от противоречащи си сведения;

повишаване на удобството на клиентите, тъй като потребителите оценяват възможността да имат една точка за контакт, която да обслужва всички техни нужди, свързани с енергийното потребление;

персонализирани индивидуални срещи с експерти по енергийна ефективност, предоставяне на потребителите на по-точна и персонализирана информация и др.

Харесайте ни във Facebook