Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, с любезното съдействие и подкрепа на Българска стопанска камара (БСК), проведе последната бизнес закуска за млади и стартиращи МСП, в рамките на проект START2ACT, която се състоя в залата на БСК в гр. София, на 17 ноември 2017 година.

Участие взеха 29 представители на 20 фирми и организациии от столицата – главно стартиращи и млади МСП.

Екипът на СОФЕНА демонстрира възможностите за включване в дейности по проекта и покани представителите на бизнеса да се присъединят към платформата, да се регистрират за електронното обучение и да участват в есенното състезание за пестене на енергия.

Последваха разговори и дискусия относно мотивацията на персонала и предстоящите дейности по проекта, като участниците споделиха и своя опит в пестенето на енергия на работното място.

 

На 23 и 24.10.2017 г., СОФЕНА беше домакин на двудневната трета среща на косорциумът по проект SMARTEL, който се събра в Учебния център за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради, намиращ се в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Целта на срещата беше да финализира разработените вече обучителни материали и да обсъди развитието на системата за онлайн обучения – SMARTEL MOOC. Партньорите бяха запознати и с някои от най-новите и съвременни методи за енергоефективно оборудване.

В рамките на проект SMARTEL, Софийска енергийна агенция ще бъде домакин на третата партньорска среща в гр. София. Представители на Университета в гр. Паневежис, както и членове на различни центрове за професионално обучение от Испания, Литва, Гърция и Белгия ще се съберат на 23.10.2017 г. в Учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради, намиращ се в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), за да обсъдят напредъка по изпълнение на заложените в проекта цели, като: модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО) за електротехници; преодоляване на недостига на програми и курсове за обучение по предоставяне на услуги в областта на интелигентното измерване, както и умения и компетенции по автоматизация на дома и др.

Срещата е подкрепена от ЕнЕфект, които любезно предоставят Учебният център, създаден в рамките на европейски проект Train-to-NZEB, финансиран по програма “Хоризонт 2020”(http://www.eneffect.bg/button/?category_id=171&page_id=579) .

В центъра се провеждат обучения за строителни специалисти, инсталатори и други заинтересовани от концепцията за пасивни и почти нулевоенергийни сгради.

Програма на събитието може да видитe тук: SMARTEL_3rd Project Meeting Agenda

За повече информация: www.smartel-project.eu

Сега, когато лятото приключи и всички сме на работа, имаме чудесна възможност да придобием нови енергийно-ефективни навици в ежедневието ни.
Почти всеки тип бизнес разчита на някакво оборудване, което му помага да работи ефективно и всяка компания би могла да използва това оборудване по-ефикасно. Всеки мениджър и служител може да допринесе за пестенето на енергия и средства от офис оборудването, като въведе малки промени в начина на ползването му на работното място.
Затова отправяме покана към всички фирми, които желаят да се включат в есенното състезание за пестене на енергия на работното място, в рамките на проект START2ACT! Може да спечелите таблет Amazon Fire!
Как да вземете участие?

СТЪПКА 1
Направете снимка или видеоклип за това, как компанията ви намалява консумацията на енергия от оборудването!
СТЪПКА 2
Опишете действията – само с едно изречение или с кратък параграф.

СТЪПКА 3
Изпратете ги на @START2ACT , като ползвате #S2Achallenge на Twitter, facebook или имейл до info@start2act.eu*.

Конкурсът стартира сега и ще приключи в четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Всяка участваща компания ще получи стартов пакет за енергоспестяване START2ACT.
За повече информация: http://bg.start2act.eu

Лятото беше натоварен сезон за START2ACT – освен Базата знания, интерактивната онлайн платформа беше разширена с Конкурс за пестене на енергия, а наскоро и с първата глава на нашето Електронно обучение .

Подобно на всички наши инструменти, електронното обучение е разработено от нашите експерти, които използват своите всеобхватни знания и опит в практиките за пестене на енергия в офиса и у дома. Приложихме обаче, творчески подход към структурата за електронно обучение, като изоставихме практиката да ползваме стандартни презентации или уеб-семинари и вместо това създадохме уникалната и адаптирана среда за електронно обучение с кабинета на Geonardo като пример.

Бъдете готови да се учите, като станете свидетели на истинските борби и най-добрите практики на нашите служители и мениджъри, за постигане на комфортни условия на работа за всички, като същевременно допринесете за повишаване на енергийната ефективност.

Електронното обучение е разделено на три модула, обхващащи енергийната ефективност на работното място и у дома, както и интелигентно управление на  енергията. Модулите допълнително се подразделят на раздели, които предоставят полезни съвети за намаляване на потреблението на енергия чрез поведенчески промени в използването на осветление, отопление, климатизация, офис оборудване и други уреди.

Освен това, електронното обучение има за цел да обучи мениджърите на МСП и новосъздадените предприятия как да ангажират служителите си в енергийно ефективни практики на работното място. Мениджърите могат също така да научат за интелигентното възлагане на поръчки, мониторинга и измерването при изготвяне на оферти за намаляване на сметките за енергия на техните компании.

Нашето електронно обучение е ангажиращо, забавно и интерактивно. Ако сте служител или мениджър в МСП или стартъп, разгледайте първия раздел за енергийна ефективност и осветление тук (изисква се регистрация). Още раздели ще последват скоро!

 

През август 2017г. Интерактивната платформа за енергоспестяване START2ACT* бе разширена с първата глава от модулите за електронно обучение по енергийна ефективност. Е-обучението е един от многото инструменти, разработени от START2ACT, за да помогне на младите МСП и новосъздадените предприятия да пестят енергия и да намалят разходите си на работното си място, като повишат конкурентоспособността си.

Какво прави E-обучението на START2ACT уникален инструмент за насърчаване на енергийно ефективните поведенчески промени?

Онлайн курсът за електронно обучение, разработен от START2ACT, се състои от прости, динамични и практически модули, насочени към собствениците и служителите на малките фирми. Тази виртуална среда за електронно обучение предоставя на потребителите изключително интерактивна възможност да завършат кратки курсове за енергийна ефективност и да ползват различни варианти за пестене на енергия на работното място и у дома.

Е-обучението е изградено на база реални ситуации в действителен START2ACT офис, затова потребителите ще научат заедно с експертите и мениджърите, участващи в START2ACT, как да пестят енергия през работния ден и да предприемат подходящи мерки за енергийна ефективност вкъщи.

Структура на електронното обучение

Електронното обучение на START2ACT се състои от три модула:

  1. Енергийна ефективност на работното място въвежда основните положения за икономия на енергия за осветление, отопление, вентилация, климатизация, офис оборудване и други устройства.
  2. Енергийна ефективност у дома се фокусира върху практиките за пестене на енергия в дома и дава възможност за оценка на потенциалните икономии на енергия от електрически уреди
  3. Интелигентно управление на енергията е насочено към мениджърите на МСП и стартиращи фирми, като предоставя подходящи съвети за възлагане на поръчки, мониторинг и измерване, както и ангажиране на служителите за поведенчески промени към енергийно ефективна офис култура.

Модулите се делят на раздели и след завършване на модула потребителите имат възможност да проведат тест, за да получат сертификата за електронно обучение START2ACT

* Допълнителни характеристики на интерактивната платформа  за енергоспестяване START2ACT

START2ACT База данни

Базата знания е структурирано хранилище на наличните знания за енергийната ефективност в офис среда и дома, обединени от експерти на START2ACT. Информацията се представя по интерактивен и свободно достъпен начин.

Състезание за пестене на енергия

Състезанието предоставя мотивираща рамка за служителите от МСП да променят поведението си към енергийната ефективност чрез самооценка и партньорска проверка.

Интерактивна социална платформа  (в процес на разработка)

Платформата ще позволи на потребителите на различни услуги на STAR2ACT да се включат в комуникацията по темата за енергийна ефективност на работното място и у дома, като предоставят поддръжка и полезни съвети. Освен това платформата ще разполага с функцията „Попитайте експерта“.

 

Бъдете готини и пестете енергия!

Тъй като времето става все по-топло и слънцето допринася за това, климатиците и електрическите вентилатори могат да доведат до невероятно повишаване на енергийните нужди на Вашия офис. Има стотици малки промени, които можете да направите, за да спестите енергия и разходи, както и да подобрите нивото на комфорт за вас и вашите колеги.

Всяка участваща компания ще получи стартов пакет за енергоспестяване START2ACT.

Как да вземете участие?

Направете снимка или филм с видеоклип до 3 минути и опишете действията, които вашият офис е предприел, за да намалите нуждата от охлаждане.

Публикувайте своите усилия в @START2ACT чрез #S2Achallenge или ги изпратете по имейл: info@start2act.eu.

Победителят ще спечели таблет Amazon Fire!

Предизвикателството ще приключи на 8 септември 2017 г. (петък).

За повече информация влезте в сайта на START2ACT „Лятно предизвикателство“ http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition!

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА има удоволствието да  покани стартиращи и млади МСП да се възползват от предложението ни да проведем опростен енергиен одит на офиса Ви, като безвъзмездна помощ за намаляване на разходите за енергия и реализиране на зелени покупки от фирмата Ви.  

Посещенията стартираме  от 14 август 2017 година.  

В съгласувано с Вас време нашите експерти ще посетят фирмата Ви, като за първата опознавателна среща е достатъчно не повече от час. Оказаната от нас консултантска услуга включва до 3 посещения на място за оглед и оценка на резултатите в рамките на 18 месеца.

Допълнително, Вие имате възможност да се възползвате от онлайн платформата за знания и от всички инструменти, разработени програми и наръчници за консултация, както и да се включите в електронно обучение по проекта Start2Act.

Очакваме Вашите заявки по електронна поща (office@sofena.com) и директно на нашите телефони (тел: +358 2 943 44 01; GSM: +359 898 398 108; +359 899 359 284).

Харесайте ни във Facebook