Архив

На 18 и 19 април 2024 г. , в град Мурсия, Испания, се състоя третата международна среща по проект De-Risk.

В рамките на проекта ще се реализират 4 пилота, по един съответно в Турция, Ирландия, и 2 в Испания, включващи градовете Мурсия и Барселона.

Инсталирането на интелигентни устройства за измерване на потреблението на енергия, както и включването на възобновяеми източници на енергия в испанските пилоти приключва и започва същинската фаза по изпълнение на дейностите заложени в проекта.

Анализите по отношение на законодателство, мерки и възможности за развитие на гъвкави услуги на електро-енергийните пазари в страните-партньори, също е в своята заключителна фаза.

Предстои развитието на работещи бизнес модели за подобен род услуги, наблюдение на пилотите, както и анализ на получените резултати.

Ще се разработят и пътни карти за развитието на гъвкавите услуги в 10 европейски страни, като се обхванат и над националните политики в това направление.

На 27.03.2024 г. в гр. Видин се проведе заключителна среща по проект „Making city“, финансиран по програма Хоризонт и изпълняван от Община Видин с партньори „Клъстър Зелена Синергия“ и „Съвет за устойчиво развитие“ – България.

Софийска енергийна агенция представи инструменти за подкрепа на общините в процеса по изграждане на енергийни общности на местно ниво, разработени в рамките на проект Life-Beckon. Бяха представени добри практики на общински сгради от цялата страна, с инсталирани соларни панели на покривите, които представляват потенциални сгради за включване в местни енергийни кооперативи.

На 14 март 2024 година в хотел „Тримонциум“ в град Пловдив се проведе международна среща относно енергийните общности и груповото финансиране.

Г-жа Надя Николова от СЕА СОФЕНА представи проект Life – Beckon по програма Life, в рамките на който СОФЕНА създава технически офис за подкрепа на енергийните общности у нас.

Агенция СОФЕНА проучва регулаторната рамка за насърчаване на общностите, участва в разработването на онлайн платформа за услуги и възможности за обучение на заинтересованите лица.СОФЕНА, съвместно с НДЕФ проведе първото по рода си обучение на общински служители за енергиен мениджмънт в рамките на проект MENERGERS, което се състоя в гр. Сапарева баня, в периода 26-28.02.2024 г.

Активно участие взеха служители на 4 общини – Сапарева баня, Свиленград, Русе и Лом.

В процеса на обучение бяха представени европейското и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ, някои общински мрежи и инициативи, представляващи обединения на общини за постигане на глобални цели по опазване на климата на местно ниво.

Бяха обсъдени настоящите общински планове и програми за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия и се направиха препоръки за тяхното успешно изпълнение.

Гост лектор беше Станислав Андреев, експерт от ЕнЕфект, който представи разработен софтуер за събиране на данни за потреблението на енергия в общински сгради.

Като резултат от обучението, новоназначените общински енергийни мениджъри получиха необходимите знания и умения да стартират своята работа по прилагане на институционалния модел “Общински енергиен мениджър”, разработен от експерт на НДЕФ, като в продължение на една година общинските служители ще бъдат подпомагани в своите ежедневни дейности от експерти на СОФЕНА и НДЕФ.

На 6 март 2024г. от 15.00 ч. ви каним на Интерактивен уебинар по проект LIFE-BECKON. Този уебинар има за цел да предостави на общините цялостно въведение в енергийните общности, като се фокусира върху ключови съображения за тяхното създаване и планиране.

В динамичната сфера на устойчивата енергия общините играят решаваща роля. Този уебинар има за цел да служи като стратегическо ръководство за общините като предоставя основни познания, пътна карта за навигиране при иницииране и планиране на енергийни общности.

Сесията включва поредица от успешни добри практики, за да вдъхнови и насочи участниците, като им помогне да разберат основните стъпки за създаване и утвърждаването на общностите.

Този уебинар е предназначен за тези, които са пряко ангажирани в планирането и инициирането на енергийни общности в рамките на общините. Общинските лидери, проектантите и представителите на общността ще се възползват от споделените  знания  и успешни случаи на използване, като им помагат да се ориентират в сложността на създаването на устойчиви ЕО.

FOR THOSE INTERESTED IN JOINING THE WEBINAR, PLEASE NOTE THAT THIS INVITATION IS ONLY A PLACEHOLDER. REGISTRATION TO THE WEBINAR IS REQUIRED. YOU CAN FIND THE LINK FOR REGISTERING BELOW:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eBHTWvLRR2C-GREZWrbMqQ

Welcome! You are invited to join a webinar: LIFE-BECKON Interactive Webinar – Empowering Municipalities: Initiating and Planning Energy Communities. After registering, you will receive a confirmati…

Обеден уебинар по проект LIFE-BECKON

13 февруари 2024 г., 14:00-15:00 CET

Енергийните общности са инициативи, управлявани от общността, които допринасят за децентрализирана, гъвкава и устойчива енергийна система. Много енергийни агенции и публични органи имат за цел да подпомагат водените от гражданите енергийни проекти като осигуряват структурирани и достъпни механизми за подкрепа. Така наречените „Офиси за техническа помощ“ (TAO) са инструменти, които се появяват в няколко европейски града, региони и енергийни агенции с тази специфична цел. В тях енергийните общности във всички фази на развитие могат да получат професионална подкрепа и достъп до съвети и информация. Проектът LIFE-BECKON се фокусира върху създаването на „Офиси за техническа помощ“ и експериментира с различни форми в три пилотни обекта в България, Дания и Испания.

Този обеден уебинар ще демонстрира как проектът LIFE-BECKON допринася за овластяването на местните и регионалните власти и енергийните агенции в подкрепа на местните енергийни инициативи и общности. Той показва как концепцията за Офисите за техническа помощ (TAO) се осъществява в Енергийната агенция на София и какво предлага собствената Библиотека/ Наръчник на проекта на публичните органи, желаещи да поощряват развитието на енергийните общности.

Дневен ред на уебинара:

14:00 Откриване – Андреа Карози, Алианс за климата

14:05 Какво печелим от участието в поканата за репликация? – Андреа Карози, Алианс за климата

14:20 Наръчник на LIFE-BECKON за енергийни общности – Оферти и как ще подкрепя енергийните агенции и публичните органи – Asier Larretxea, WeGlobal

14:40 TAO за енергийни общности в София – Пример за това как една енергийната агенция овластява публичните органи и енергийните общности – Надя Николова, СОФЕНА

14:55 Закриване – Андреа Карози, Алианс за климата

Регистрация

01.02.2024 | Online,  13:00 – 14:00 CET

Енергийните общности са общностни енергийни инициативи, които допринасят за децентрализирана, гъвкава и устойчива енергийна система. Местните власти могат да подпомогнат развитието и експлоатацията на енергийни проекти с участие на гражданите, като  осигуряват структурирани и достъпни механизми за подкрепа. Така наречените „Офиси за техническа помощ“ (TAO) са инструменти, които се появяват в няколко европейски градове с тази специфична цел. В тях енергийните общности във всички фази на развитие могат да получат професионална подкрепа и достъп до нужната информация.

Проектът LIFE-BECKON се фокусира върху създаването на „Офиси за техническа помощ“ (TAO) и експериментира с различни модели в три пилотни обекта в България, Дания и Испания.

Това обедно събитие ще демонстрира как проектът LIFE-BECKON допринася за овластяването на местните власти в подкрепа на местни енергийни инициативи и общности. То ще разкрие как концепцията за TAO оживява в Копенхаген и какво предлага собственото обслужване на едно гише (OSS) на общините, желаещи да стимулират енергийните общности.

Регистрирайте се сега!

В момента LIFE-BECKON провежда отворена покана за насърчаване на енергийни общности. Целта е да се даде възможност на местните власти да създадат „Офиси за техническа помощ“  (TAO), да се запознаят с концепцията за енергийни общности, за се създават пространства за ориентирани към гражданите енергийни проекти, които да подкрепят.

Научете повече

Харесайте ни във Facebook