В рамките на проект SMARTEL, Европейската асоциация на електроинсталаторите (AIE) ще бъде домакин на четвъртата партньорска среща в гр. Брюксел. Представители на Университета в гр. Паневежис, както и членове на различни центрове за професионално обучение и НПО-та от Испания, Литва, Гърция и България ще се съберат на 26.04.2018 г., за да обсъдят отворените образователни ресурси в областта на технологиите за интелигентно измерване и домашна автоматизация, както и напредъка по отваряне на широко достъпен SMARTEL онлайн курс (MOOC) в услуга на електротехници, електромонтьори, строители и монтьори на енергийни съоръжения и инсталации. В курса ще залегнат вече разработените 6 учебни модула, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства и т.н.

Срещата е последна за партньорите, но през есента на 2018 година предстоят два демонстрационни семинара в Литва и Испания и 3 национални информационни дни в Белгия, Гърция и България, за които ще се публикува допълнителна информация.

За повече информация: www.smartel-project.eu

Уважаеми читатели, бихме искали, да Ви поканим на „14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа“, в която СОФЕНА участва, заедно с Европейския институт по труда. Сесията ще се състой на 27.03.2018 г., от 13.30 ч., в Интер Експо Център, на бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София.

По-долу, може да видите програма за събитието, както и форма за регистарция, при интерес от Ваша страна.

Програма на „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018

Регистрация за „14та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия“:

https://viaexpo.com/bg/registration_ee_conference

СОФЕНА ще представи очакваните резултати по проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома.

Проект SMARTEL цели повишаване качеството на професионалното   обучение за електротехници с цел придобиване на компетенции и умения, съответстващи на нуждите на променящия се пазар на услуги за интелигентно измерване и автоматизация на дома.
В рамките на проекта се разработват и предлагат онлайн образователни ресурси вкл. учебни материали, ръководства, практически упражнения и др. Чрез транснационално сътрудничество се осъществява обмяна на опит, знания и експертиза между партньорите и се гарантира валидиране на учебния материал за професионално обучение в страните – партньори по проекта

 

Европейска инициатива за климата и събитие на високо равнище по политиката в областта на климата се проведе в гр. Берлин, Германия на 22.02.2018 г. Присъстваха българският  заместник-министър по околна среда г-жа Атанаска Николова и представители на немското министерство на околната среда. СОФЕНА е партньор по проект за общински енергиен мениджмънт, разработен в рамките на инициативата.

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-predstavi-perspektivite-za-evropejsko-sutrudnichestvo-po-klimata-v-berlin/

 Първата среща по нов проект „Общински енергиен мениджмънт“ се проведе на 19.02 и 20.02.2018 г. в гр. Хамелн, Германия. Партньори са KAW, SOFENA, EnergaP и KREA, съответно от Германия, България, Словения и Литва. Прилагането на систематичен общински енергиен мениджмънт  (ОEM) допринася в голяма степен за дългосрочното спестяване на енергия и управлението на устойчивите съоръжения. Предвижда се проекта да е пилотен и да е за внедряване на ОEM, за да се събере опит с участващите общини. Основните цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез: транснационален обмен на ноу-хау и обучения; разкриване на предимствата на EM за общините и разработване на нови и иновативни начини за внедряване и финансиране на ОEM. Проектът е разработен по програма EUKI.

Знаете ли, че ако намалите температурата на термостата само с 1°C, можете да намалите разходите си за отопление с 8%?

Половината от потреблението на енергия в среден по големина офис през зимата е за отопление, така че потенциалът да спестите пари и въглерод е огромен.

Участвайте в зимното предизвикателство на START2ACT, за да имате шанса да спечелите интелигентно устройство с гласово управление Amazon Echo (Alexa enabled). Отнема само 5 минути и двама щастливи победители ще бъдат избрани да получат основната награда.

Петима състезатели ще спечелят седмичен таймер, който ще ви помогне да спестите енергия на работното място или у дома. Всяка фирма, която участва, ще получи стартов енергоспестяващ пакет START2ACT съгласно приложените правила и условия.

Как да участвате?

 

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3
Направете снимка или видеоклип за това, как компанията ви намалява консумацията на енергия за  отопление Опишете действията – само с едно изречение или с кратък параграф Пратете стъпка 1 и стъпка 2 до info@start2act.eu*, или до @START2ACT, като ползвате #S2Achallenge на Twitter или Facebook

Конкурсът е отворен и ще приключи в четвъртък, 8 март 2018 г.

За повече информация: http://bg.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/energy-saving-competition

В края на 2017 г. ЕНЕРГОМОНИТОР предостави на служителите на СОФЕНА възможността да наблюдават в реално време потреблението на ел. енергия в офиса през интернет. 

ЕНЕРГОМОНИТОР Powersense беше монтиран в офиса на СОФЕНА и така стана възможно наблюдаването на собственото ни електропотребление online от всеки компютър, лаптоп, таблет или телефон снабден с интернет. Измерването се извършва с помощта на токови трансформатири (клипс или щипки), които са монтирани на фазовите проводници вътре в електрическото табло.

Сравняваме консумацията на ел. енергия на почасова, дневна, месечна и годишна база.

Така лесно ще спестим енергия, природни ресурси, пари и не на последно място помагаме за отделянето на по-малко вредни емисии.

Осигурена е безжична връзка между Домашната база и уреда за измерване.

ЕНЕРГОМОНИТОР е с изчистен дизайн, който подхожда на интериора на всеки офис и не заема място. Не е необходимо допълнително помещение или специални изисквания за съхранение.

ЕНЕРГОМОНИТОР съхранява данните за потреблението, което позволява те да се разглеждат и анализират в подходящо време, от всяка точка на света.

Инсталацията е лесна, като е необходимо само достъп до интернет (рутер) и ел. захранване.

За повече информация, относно продуктите на Енеегомонитор, може да посетите: https://energomonitor.bg/produkti-bulgaria/ или да пишете на: bulgaria@energomonitor.bg или logistics@energomonitor.bg

На 15.10.2017 г. стартира нов проект за насърчаване на енергийния мениджмънт в общински сгради. Водещ партньор е немската организация Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH. Участват още СОФЕНА – България, ENERGAP – Словения и KREA – Литва.

Енергийното потребление в сгради от административния сектор генерира 15% от годишните емисии на CO2 в Германия. Директивата за сградния фонд на ЕС се съсредоточава върху обществените сгради, защото те работят и като добър пример, който може да постигне мултиплициращ ефект. Изпълнението на проект за енергиен мениджмънт в общински сгради (EM) е свързан с дългосрочното управление на енергопотреблението и постигането на спестявания чрез устойчиви методи. Предвижда се провеждането на пилотен проект за внедряване на ЕМ, за да се събере опит с участието на общини.

Основни цели на проекта са развитие на капацитета и транснационални мрежи чрез:

-международен обмен на ноу-хау и обучения – разкриване на реалната полза за общините – разработване на нови и иновативни начини за изпълнение и финансиране на EM

Проектът има за цел да илюстрира добрата практика на EM и да генерира услуги, идеи и опит, коитода предаде на по-високите политически нива.

За да бъде по-ефективен, той ще включва и дейности по насърчаване на общините и установяване на устойчиви структури и процеси.

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, с любезното съдействие и подкрепа на Българска стопанска камара (БСК), проведе последната бизнес закуска за млади и стартиращи МСП, в рамките на проект START2ACT, която се състоя в залата на БСК в гр. София, на 17 ноември 2017 година.

Участие взеха 29 представители на 20 фирми и организациии от столицата – главно стартиращи и млади МСП.

Екипът на СОФЕНА демонстрира възможностите за включване в дейности по проекта и покани представителите на бизнеса да се присъединят към платформата, да се регистрират за електронното обучение и да участват в есенното състезание за пестене на енергия.

Последваха разговори и дискусия относно мотивацията на персонала и предстоящите дейности по проекта, като участниците споделиха и своя опит в пестенето на енергия на работното място.

Харесайте ни във Facebook