Архив

На 07.07.2023 г., на втория ден от годишната среща на енергийните агенции и центрове в България, г-жа Надя Николова представи напредъка по проект EUKI-MENERGERS и направения преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Бяха обсъдени препоръките включени в Доклада за българското законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ и опитът на българските общини в сферата на енергийния мениджмънт, като участниците изразиха желание да бъдат включени и в Кръглата маса, която ще бъде организирана в рамките на проекта през месец декември т.г.

Бяха представени и добри практики от страната и чужбина във връзка с осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

Дискусиите за енергийното планиране и управление на местно и национално ниво ще продължат и в следващите месеци.

В рамките на проект EUKI MENERGERS беше осъществено учебно посещение в Германия в периода 26-30.06.2023 г.

Участие взеха представители на 3-те пилотни общини в България – община Русе, община Свиленград и община Сапарева баня.  

На 27.06.2023 г. участниците посетиха Държавната енергийна агенция на Саксония – LENA, където бяха подробно запознати с немския опит в осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

На 28.06.2023 г. в град Берлин бяха представени техническите особености на този род управление на енергията от служители на Независимия институт по проблемите на околната среда – UFU. Оказа се, че много от използваните в Германия методи са вече добре познати и у нас и се прилагат и от българските общини.

Най-голям интерес за всички предизвика третият ден от визитата, когато беше посетено малкото населено място Фелдхайм със своите 130 жители. Още през 1995 г. то стартира процес целящ осигуряване на енергийната независимост на неговите жители, който е постигнат успешно през 2008 г., когато на територията му са изградени 55 ветро генератора.

Инвестицията е направена от частни фирми с посредничеството на общината, като жителите на селото създават дружество, в което членуват 49 от неговите жители и което има договор с всеки един от 130 жители за доставка на произведената от ветрогенераторите енергия. Всъщност селото използва едва 1% от тази произведена енергия. Останалите 99% се продават от инвеститорите на един от големите доставчици на енергия в Германия.

Произведената енергия е достатъчна за 55 000 домакинства и възлиза на 123 MW. Първоначалната инвестиция е била 1500 евро на човек, ако иска да използва енергията и още 1500 евро, ако иска да използва енергията и за отопление.

Това малко населено място към днешна дата е един добър пример и за енергийна общност.

Всички участници посетиха и малката централа на биомаса, която служи като резерва при необходимост от повече енергия и липса на вятър.

Това селце е пример за комбиниране на икономическите фактори, правните възможности и целите, които си поставят неговите жители за опазване на околната среда.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Софийска енергийна агенция – СОФЕНА,

адрес: гр. София, 1124, ул. “Цар Иван Асен II” № 65.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: услуга

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническа спецификация на уебстраницата

I. ДИЗАЙН И ПОДДРЪЖКА НА УЕБСТРАНИЦАТА:

– Пълно уеб програмиране и инсталиране на плъгини и интерактивност

– CMS уеб формат: WordPress (с помощта на Elementor Pro, от нулата)

– Създаване на начална страница и вътрешни страници

– Адаптиране и обработка на снимки и секции в съответствие с визуалната идентичност на проекта

– Дизайн

– Дизайн на шрифтове

– Дизайн на графични елементи

CTA дизайн на абонамент за бюлетин

Дизайн и оформление на бюлетин

Адаптивен дизайн, 100% адаптиран към всички електронни устройства

Регистрация на име на домейн

Абонамент за хостинг.

Брошура

– А4 сгънат на 3

– А3 плакат във формат за печат и онлайн, на всички езици на консорциума.

Поддръжка за 5 години

– Подновяване на хостинг

– Подновяване на име на домейн

II. ДАННИ

– Качване на презентациите на партньорите.

– Качване на 5 бюлетина (на различните езици на партньорите в консорциума: английски, испански, български, словенски, турски).

– Публикуване на бюлетин на всеки 6 месеца (за изтегляне в pdf).

– Окончателни резултати от проекта (за изтегляне в pdf) / Съответни публикации / Публикации относно събития

– Mailchimp, изпращане на бюлетини до заинтересованите страни в проекта.

– Акаунти/страници в социални медии (Instagram, LinkedIn)

– Брояч и отчети

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2023 17:30

Офертите да се изпращат в електронна форма на е-mail: office@sofena.com

На 20 юни 2023 г.  в София СОФЕНА проведе обучителен семинар по проект LIFE-BECKON по програма LIFE. Семинарът е част от Програмата за изграждане на капацитет  чрез „Обучение на обучители“ по проекта и в него участваха заинтересовани лица и партньори от консорциума. Обучението е част от  поредицата от семинари, които се провеждат в трите демонстрациионни града  – Копенхаген,  Авила и  София.

Представители на  партньора EnoLL предоставят цялостна методология и набор от инструменти за подпомагане на общините в Европейския съюз  за създаване и успешно внедряване на енергийни общности чрез  „Отворени иновационни пътешествия“ (Open Innovation Journey) и планове за внедряване, базирани на методологията на Living Lab. Участниците в семинара се подготвят как да обучават обучители в 3-те града за идентифицирането на  решения, които да се използват за изготвяне на планове за внедряване на всяка от демонстрационните инициативи, както и да възпроизведат същата методология в други градове и общности по време на изпълнение на проекта LIFE-BECKON.

В края на м. април тази година бяха избрани трите пилотни общини в България по проект „MENERGERS – Услуги за енергиен мениджмънт в общините“, който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и околната среда на Република Германия.

СОФЕНА е партньор по проекта, Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е водещ партньор. Участват още Независимия институт по околна среда (UfU) в Берлин, Германия и  Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Брашов, Румъния.

Община Свиленград е избрана за участие в международния проект за подобряване на институционалния енергиен мениджмънт. Класирани са още две пилотни български общини – Сапарева баня в категория малка община и Русе в категория голяма община.

Изборът е направен след конкурентен подбор и оценка на енергийната ефективност и ВЕИ по показатели: спестена енергия от изпълнени мерки за енергийна ефективност в МWh/година/жител; възобновяема енергия – заменени конвенционални енергийни източници и др.

В края на м. май беше завършен и аналитичния доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България, в който беше включен и подробен преглед на българското законодателство в сферата на ЕЕ и ВЕИ, с цел предлагане на препоръки за подобряване на нормативната база по отношение на дейностите на общините във връзка със събиране, анализиране и отчитане на данни за енергийното потребление на тяхна територия.

Предстоят обучения за разработване на институционалния модел с участието на заинтересованите страни; обмяна на опит в Германия и Румъния и пилотно прилагане на модела в трите общини за една година с подкрепата на експерти от НДЕФ и СОФЕНА.

Други статии по темата:

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3511-obshtina-svilengrad-shte-uchastva-v-mejdunaroden-proekt-za-razvitie-na-energien-menidjmant

https://powerindustry-bulgaria.com/article/3495-obshtina-svilengrad-izgradi-30-kw-fotovoltaichna-instalaciia

На 30 и 31 май 2023г. във Вроцлав, Полша, се проведе поредната международна среща на консорциума по проект LIGHTNESS, финансиран по програма Хоризонт Европа.

Проектът LIGHTNESS си поставя за цел подпомагане на бързото развитие на гражданските енергийни общности по отношение на регулиране, схеми за финансова подкрепа, технически изисквания и социална ангажираност,а именно темите, които представляват предизвикателство пред създаването и функционирането на енергийните общности в Европа.

Освен изпълнението на пилотни дейности в няколко от страните в консорциума, акцент в проекта имат  широкото комуникиране и разпространение на научените уроци и най-добрите практики за постигането на успех в изграждането на гражданските общности.

Презстои в края на годината проектът да приключи с финална конференция в Брюксел, на която да се представят постигнатите резултати  като разработените методики, бизнес модели и изпълнени пилотните инициативи.

На 16 и 17.05.2023 г., в град Копенхаген, се състоя среща по проект LIFE- BECKON.

На срещата присъстваха представители от всчики 8 партньорски организации, като домакини бяха служители от Община Копенхаген, които споделиха техния опит в създаването на енергийни общности на територията на общината.

В рамките на първия ден от срещата беше посетена eнергийна общност “Havebyen Mozart”, която се състои от 78 домакинства, живеещи на общински терен, в собствени едноетажни постройки. Te плащат наем на общината за земята, върху която живеят и ползват. Договорните отношения с общината са за период не по-малък от 30 години.

В рамките на общността са изградени общи пространства с дарения и труд на жителите като: овощна градина, малка зоологическа градина, детски площадки и парк за отдих и почивка на семействата.

Културният дом, който е общинска сграда се поддържа изцяло с доброволен труд и средства от жителите на общността, като общината покрива единствено разходите за комунални услуги. Към него е изградена библиотека, има конферентни зали, осигуряват се грижи за деца, под формата на различни кръжоци и др.

В общността има къщи с монтирани фотоволтаици на покривните конструкции, енергията от които за момента се ползва за лични нужди. Има идея, тази общност да се превърне в енергийна такава, като енергията, която се произвежда от отделни домакинства да бъде достъпна за всички в рамките на общността.

През двата работни дни на срещата бяха обсъдени предстоящите задачи, като създаването на Технически офиси в пилотните градове – София, Авила и Копенхаген, както и онлайн платформата „One-stop-shop”, за подпомагане на процеса по създаване на енергийни общности в трите града.

Вече е достъпен и първият бюлетин по проекта, като приканваме всеки, който се интересува от темата „Енергийни общности“ да се регистрира на следния линк: link 


Партньорите от Lisbon NOVA IMS University – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – бяха домакини на 1-вата среща на Общото събрание в Лисабон на 26-27.04.2023 г.

Участваха всички партньори, а водещите на работни пакети представиха своята работа и разработените документи по проекта.

СОФЕНА, като водещ партньор на пакет 3 представи напредъка на задачите в него.

Горди сме да обявим, че резултатът 3.1. – PESTLE анализът и сравнителният анализ на прилагането на най-добри практики на местни енергийни пазари за гъвкави услуги в участващите страни и ЕС е подаден успешно от партньорите от WeGlobal и сега се очаква одобрение от ЕК.

Проучването на регулаторната рамка на местните пазари за гъвкавост по задача 3.2 също е завършено и веднага след като получим попълнените въпросници от всички партньори, ще започнем работата си по Доклада за анализ на регулаторното въздействие за местните енергийни пазари за гъвкави услуги в ЕС и особено 10-те страни от ЕС, включващи България, Франция, Гърция, Турция, Италия, Португалия, Испания, Турция, Ирландия и Румъния.

В момента партньорите от R2M също събират информация от консорциума по задача 3.3 за иновативни енергийни услуги в ЕС и участващите страни, тъй като ще подготвят картографиране на съответните гъвкави услуги на местните енергийни пазари.

Задача 3.4 е в много ранен етап и колегите правят някои проучвания и преговори с потенциални партньори за финансиране на клиентите за участие в местните енергийни пазари.

Харесайте ни във Facebook